Medlemmer - Hallingdal Næringshage AS

Medlemmer og målbedrifter

Vil du være med å bidra til å bygge nettverk og innovasjonskultur i Hallingdal? Da bør du bli medlem i næringshagen. Som medlem blir du en del av et voksende nettverk, av utviklingsorienterte bedrifter. Du er også med å støtte opp om aktiviteter som kan være til nytte for din bedrift, din bransje og for Hallingdal som en attraktiv næringsregion. Med medlemskap er du på denne måten med på å ta samfunnsansvar fordi du ønsker at Hallingdal skal utvikle seg til en enda mer attraktiv region å arbeide og bo i. 

Dersom bedriften din også har utviklingsbehov bør bedriften bli målbedrift. Hvert år har næringshagen mulighet til å støtte opp om utviklingsaktivtet i små og mellomstore bedrifter. I 2020 har vi mulighet til  å bistå 65 målbedrifter.

Medlemsbedrift

 • Våre fordeler
 • Informasjon om næringsaktivitet, rabatter på arrangement og prosjektledelse.
 • Tilgang på næringshagens nettverk​
 • Profilering på vår nettside​
Vil du være med å bidra til å bygge nettverk og innovasjonskultur i Hallingdal bør du bli medlem i næringshagen. Da er du med å støtte opp om aktiviteter som vil være til nytte for din bedrift, din bransje og for fellesskapet. Medlemskap krever ikke noen form for aktiv deltakelse fra deg til utviklingsaktivitet.
 • Medlemsskap per kalenderår

Målbedrift

 • Våre fordeler
 • Informasjon om næringsaktivitet, rabatter på arrangement og prosjektledelse.
 • Tilgang på næringshagens nettverk​
 • Profilering på vår nettside​
 • Rabatterte tjenester inntil 75%
 • Tilbud om to gjennomganger årlig med analyseverktøyet Growthwheel​

Ved å jobbe målrettet med prioriterte fokusområder kan vi sammen gradvis utvikle virksomheten og øke innovasjonsevnen. Du får også tilgang på rabatterte tjenester, både fra næringshagen og fra andre partnere gjennom SIVA-systemet. Vi kan støtte nyetablerte selskaper med inntil 75%, og øvrige med inntil 50% av ordinær timepris.

 • Avtaleperiode ett år, fra dato til dato

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Rull til toppen