Medlemmer - Hallingdal Næringshage AS

Medlemmer og målbedrifter

Vil du være med i et nettverk av innovative og utviklingsorienterte virksomheter i Hallingdal? Da bør du bli medlem i næringshagen. Som medlem er du også med å støtte opp om aktiviteter som kan være til nytte for din bedrift, din bransje og for Hallingdal som en attraktiv bo- og arbeidsregion.

Dersom du og din bedrift også har utviklingsbehov, eller ambisjoner om vekst og videre utvikling, bør du vurdere en avtale som målbedrift. Noen ønsker bistand til konkrete prosjekt, mens andre har like mye behov for en sparring- og utviklingspartner. Hvert år har næringshagen mulighet til å støtte opp om utviklingsaktivtet i små og mellomstore bedrifter. Vi har mulighet til å bistå ca 70 målbedrifter per år.

Bli medlem

 • Våre fordeler
 • Informasjon om næringsaktivitet, rabatter på arrangement og prosjektledelse.
 • Tilgang på næringshagens nettverk​
 • Profilering på vår nettside​
 • Medlemsskap per kalenderår

Bli målbedrift

 • Våre fordeler
 • Informasjon om næringsaktivitet, rabatter på arrangement og prosjektledelse.
 • Tilgang på næringshagens nettverk​
 • Profilering på vår nettside​
 • Rabatterte tjenester inntil 75%
 • Fast kontaktperson som kjenner din bedrift
 • Tilbud om to gjennomganger årlig med analyseverktøyet Growthwheel​
 • Oppdateringer på ordninger og tilbud som er relevant for akkurat deg og din virksomhet
 • Avtaleperiode ett år, fra dato til dato

Ja, jeg vil vite mer om medlemskap eller målbedrift

0
Antall medlemsbedrifter i næringshagen
Rull til toppen