Gol Stavkyrkje AS

Gol Stavkyrkje AS ble etablert i 1993 og inkluderer et område og en severdighet i destinasjonen «Gordarike» i Gol.
Gol Stavkyrkje AS ønsker å utvikle området med fokus på digital formidling av kirken og kirkens historie, gammel byggetradisjon, vannkraft og Hallingdals kraftshistorie. En utstillingshall vil inneholde objekter som viser gammel byggetradisjon og håndverk.

Gol Stavkyrkje – som står her på Storeøyne (øya) – er en kopi av Gol Stavkirke på Bygdøy. Kirken stod ferdig i 1994 og ble vigslet 10. juli. Et problem ved å kopiere en stavkirke i dag er at den gamle grove furuskogen er borte. Det er vanskelig å finne egnede materialer. Bak arbeidet med kopiering av Gol Stavkirke ligger det ca. 10 årsverk. Kirken ble bygd av lokale håndverkere. Treskurden på bygget og inventaret er utført av telemarkingen Hans Slettemeås. Mesteparten av trevirket er hentet fra dalen. Tekstilarbeidet på abcissveggen er laget av tekstilkunstner Karin Stang. Mannen bak prosjektet er siv.ing Torbjørn Rustberggard fra Gol.

En utstilling om stavkirker og stavkirkearkitektur kommer i 2022.

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Skroll til toppen