Om Hallingdal Næringshage - Hallingdal Næringshage AS

Hvem er Hallingdal Næringshage?

Hallingdal Næringshage er en nettverksbygger og en utviklingspartner, som skal bidra til vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter. Vi kan være en sparringpartner for å utvikle virksomhetene og bedre lønnsomheten på generelt grunnlag, eller vi kan bistå med å dekke konkrete behov. Næringshagen skal være et redskap for å få fart på utviklingsarbeidet, med sikte på å styrke virksomheten. Vi legger til rette for møteplasser og skal fungere som en koblingsboks mellom bedrift og kompetanse- og finansieringsmiljø.

En næringshage skal være som en god fastlege – en du kan oppsøke når et akutt problem oppstår, men som du også kan kontakte for å undersøke at helsa er god. I mange tilfeller kan næringshagen og bedriften løse behovene sammen, men vi kan også tilkalle spesialister når det er nødvendig. Fordi vi er en del av det offentlige virkemiddelapparatet kan vi støtte dette økonomisk.

Hallingdal Næringshage AS er den mest lokale delen av det offentlige virkemiddelapparatet gjennom vår tilknytning til Siva SF (Selskap for industrivekst). Ordninger fra Siva og Innovasjon Norge er koordinert med Viken fylkeskommune. Vi jobber for at lokalt næringslivet skal få nytte av ordningene. Vår aktivitet skal bidra til vekst og bærekraftig utvikling i næringslivet i hele Hallingdalsregionen. Vi kan tilby bedrifter veiledning og bistand til utvikling, delfinansiert av det offentlige apparatet. Næringshagen representerer på denne måten et viktig distriktsvirkemiddel, som bedriftene står fritt til å benytte seg av. 

Ansatte i Hallingdal Næringshage

Foto av ansatt i Hallingdal Næringshage

Stian Bogar

Daglig leder

Tlf: 97527112

Foto av ansatt i Hallingdal Næringshage

Christin Almestrand

Prosjektleder/Bedriftsveileder
Kontaktperson for Gol og Hemsedal

Tlf: 95206190

Foto av ansatt i Hallingdal Næringshage

Bernt Ivar Bergum

Prosjektleder/Bedriftsveileder
Kontaktperson for Ål og Hol

Tlf: 90821657

Foto av ansatt i Hallingdal Næringshage

Pauline Dypedokk

Bedriftveileder
Kontaktperson for Flå og Nesbyen,
(frem til 2. desember)

Tlf: 47956947

Bildet av ansatt i Hallingdal Næringshage

Adnan Helja

Prosjektleder/Bedriftsveileder
Kontaktperson for Flå og Nesbyen

Tlf: 90998229

Foto av ansatt i Hallingdal Næringshage

Rune Resset

Prosjektleder/Bedriftsveileder
(fra 1.november 2020)

Tlf: 40545777

Hvem er SIVA?

Start video

Hvem eier Hallingdal Næringshage?

Styret i Hallingdal Næringshage

Bjørn Sorteberg

Styreleder

Helge Rustand

Nestleder

Anne Grethe Fremgaard

Styremedlem

Stian Oland

Styremedlem

Ragnar Waalen

Styremedlem

Merete H. Gandrud

Styremedlem

Gudbrand Gulsvik

Styremedlem
Rull til toppen