Om Hallingdal Næringshage - Hallingdal Næringshage AS

Hva er Hallingdal Næringshage?

Hallingdal Næringshage er en nettverksbygger og en utviklingspartner, som skal bidra til sunn vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter. Vi kan være en sparringpartner for å utvikle virksomhetene og bedre lønnsomheten generelt, eller vi kan bistå med å dekke konkrete behov. Næringshagen skal være et redskap for å få fart på utviklingsarbeidet for å styrke virksomheten. Vi skaper møteplasser og skal fungere som en kobling mellom bedrifter, kompetanse- og finansieringsmiljø.

 

Våre ansatte

Bjarte Reve

Daglig leder

Tlf: 971 09 585

Tom Roll

Bedriftsveilder
Kontaktperson: Geilo

Tlf: 976 86 000

Christin Almestrand

Prosjektleder / Bedriftsveileder
Kontaktperson: Gol og Flå

Tlf: 952 06 190

Adnan Helja

Prosjektleder / Bedriftsveileder
Prosjektleder Innovasjon Hallingdal

Tlf: 909 98 229

Agnete Berg Sataslåtten

Prosjektleder/Bedriftsveileder
Kontaktperson: Ål og Geilo

Tlf: 902 03 019

Ida Marie Flatland

Prosjektleder/Bedriftsveileder
Kontaktperson: Nesbyen

Tlf: 970 89 877

Morten Sohlman

Prosjektleder / Bedriftsveileder
Kontaktperson: Hemsedal

Tlf: 970 62 610

SIVA

Hvem er Siva?

Start video

Hvem eier Hallingdal Næringshage?

Hallingdal Næringshage AS er et non-profitt selskap, med det statlig eide Siva SF – selskapet for industrivekst, som største eier.

Styret i Hallingdal Næringshage

Anne Grethe Fremgaard

Styreleder

Helge Rustand

Nestleder
Sverre Tragethon Hallingplast

Sverre Tragethon

Styremedlem

Stian Oland

Styremedlem

Ragnar Waalen

Styremedlem

Merete H. Gandrud

Styremedlem

Gudbrand Gulsvik

Styremedlem
Scroll to Top