Tjenester - Hallingdal Næringshage AS

Vi avdekker behov og finner gode løsninger

Næringshagene støtter opp om utvikling i bedrifter, skaper møteplasser, kobler bedrifter som har behov med løsninger, bringer inn kompetanse og kapital/finansiering.

Hallingdal næringshage kan hjelpe bedrifter i alle livsfaser. Som Siva-partner har næringshagen et unikt nettverk av regionale og nasjonale virkemidler i ryggen. Vår ambisjon er å koble bedriftenes behov med riktige og relevante miljø, enten det handler om finansiering eller kompetanse. Målet er at den enkelte bedrift skal styrke seg.

Se presentasjonfilm her:

Finansiering

Har du en god idé men mangler pengene? Det kan finnes flere måter å finansiere nyvinninger på. Mange bedrifter støtter seg på kommunale næringsfond, men det finnes også muligheter utenfor kommunegrensene. Det er prosjektets art som avgjør hvilke muligheter som er tilgjengelige.

Prosjektledelse

Næringshagen er engasjert i flere større og mindre prosjekter, både bedriftsinterne og i samarbeid med flere. Vi har også prosjektledelsen for enkelte prosjekter.

Kompetanse

Vår ambisjon er å hjelpe bedriftene med å nå sine mål. Vår kompetanse handler primært om å koble bedriftenes behov med løsninger. Vi skal ha oversikt over hvilke miljø, hjelpemiddel og virkemiddel som finnes, og hva som er relevant for din bedrift. Vi samarbeider med en rekke aktører både innenfor Siva-strukturen og andre steder. 

Nettverk

Vi tror på vekst gjennom samarbeid. Å vokse gjennom nettverk er for mange en god strategi. Kjennskap til hverandre er da en nøkkelfaktor. Derfor bygger vi møteplasser der folk kan møtes innenfor og på tvers av bransjer, næringer og geografi. Vi samarbeider med flere om enkelte møteplasser.

Ja, jeg vil gjerne høre mer om tjenestene til Hallingdal Næringshage

Rull til toppen