Hallingdal Næringshage bidrar til bærekraftig utvikling for næringslivet i Hallingdal

Hallingdal Næringshage er den naturlige og langsiktige utviklingspartneren i Hallingdal med kompetanse innenfor bedriftsutvikling  prosjektarbeid, nettverksbygging og kapitalsøk.  

Hallingdal Næringshage har lokal forankring og er tilstede alle seks Hallingdalskommunene. Sammen vil vi nå være bedre orientert om det som skjer i hver enkelt kommune.

Vi er en av 40 næringshager i landet, og har tilgang til nasjonalt kompetansenettverk og har en unik tilgang til støtteordninger for næringslivet.

Bedriftsutvikling

Vår ambisjon er å hjelpe bedriftene med å nå sine mål. Vår kompetanse handler primært om å koble bedriftenes behov med løsninger. Vi skal ha oversikt over hvilke miljø, hjelpemiddel og virkemiddel som finnes, og hva som er relevant for din bedrift. Vi samarbeider med en rekke aktører i Hallingdal og innenfor Siva-strukturen.

Prosjektledelse / prosjektdeltagelse

Halligdal Næringshage er engasjert i flere prosjekter som samarbeidspartner, rådgiver, fasilitator eller med prosjektledelse.

Kapitalsøk

Har du en god idé, men mangler pengene?
Vi hjelper deg med å finne de mulighetene som er tilgjengelig og skal øke aktiviteten innenfor det å skaffe midler til private og offentlige organisasjoner.
Initiativ overfor aktuelle målbedrifter skal medføre at de skal være potensielle mottakere av innovasjonsstøtte fra næringshageprogrammet, skattefunn og andre mulige støtteordninger.

Nettverk og møteplasser

Vi tror på vekst gjennom samarbeid, og  det å vokse gjennom nettverk er for mange en god strategi. Kjennskap til hverandre er da en nøkkelfaktor. Derfor skaper vi møteplasser der folk kan dele felles erfaringer, på tvers av bransjer, næringer og geografi. Vi samarbeider med mange aktører for å skape mangfold.

Kontakt oss for å høre med om våre tjenester

Ved å sende inn dette skjema samtykker du at innsendt informasjon blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.

Skroll til toppen