Tjenester - Hallingdal Næringshage AS

Vi avdekker behov og finner gode løsninger

Næringshagene støtter opp om utvikling i bedrifter, skaper møteplasser, kobler bedrifter som har behov med løsninger, bringer inn kompetanse og kapital/finansiering.

Hallingdal næringshage kan hjelpe bedrifter i alle livsfaser. Som Siva-partner har næringshagen et unikt nettverk av regionale og nasjonale virkemidler i ryggen. Vår ambisjon er å koble bedriftenes behov med riktige og relevante miljø, enten det handler om finansiering eller kompetanse. Målet er at den enkelte bedrift skal styrke seg.

Se presentasjonfilm her:

Kapitalsøk

Har du en god idé, men mangler pengene?
Vi hjelper deg med å finne de mulighetene som er tilgjengelig og skal øke aktiviteten innenfor det å skaffe midler til private og offentlige organisasjoner.
Initiativ overfor aktuelle målbedrifter skal medføre at de skal være potensielle mottakere av innovasjonsstøtte fra næringshageprogrammet, skattefunn og andre mulige støtteordninger.

Prosjektledelse / prosjektveiledning

Næringshagen er engasjert i flere større og mindre prosjekter, både bedriftsinterne og i samarbeid med flere. Vi har også prosjektledelsen for enkelte prosjekter.

Bedriftsutvikling

Vår ambisjon er å hjelpe bedriftene med å nå sine mål. Vår kompetanse handler primært om å koble bedriftenes behov med løsninger. Vi skal ha oversikt over hvilke miljø, hjelpemiddel og virkemiddel som finnes, og hva som er relevant for din bedrift. Vi samarbeider med en rekke aktører både innenfor Siva-strukturen og andre steder. 

Nettverk og møteplasser

Vi tror på vekst gjennom samarbeid. Å vokse gjennom nettverk er for mange en god strategi. Kjennskap til hverandre er da en nøkkelfaktor. Derfor bygger vi møteplasser der folk kan møtes innenfor og på tvers av bransjer, næringer og geografi. Vi samarbeider med flere om enkelte møteplasser.

Ja, jeg vil gjerne høre mer om tjenestene til Hallingdal Næringshage

Rull til toppen