Starte bedrift - Hallingdal Næringshage AS

Ønsker du å starte egen bedrift?

Har du ikke etablert selskapet enda? Går du med en gründer i magen, eller har du en ide du vil prøve ut? Vi samarbeider tett med Hallingdal Etablerersenter, som kan tilby gratis hjelp og oppfølging i etableringsfasen.

Hallingdal Etablerersenter AS

Hallingdal Etablerersenter ble etablert i 2002 og er et resultat av et samarbeid mellom Hallingdalskommunene,  Innovasjon Norge, Viken Fylkeskommune og Hallingdal Næringshage.

Hallingdal Etablerersenter gir gratis hjelp og veiledning til personer i Hallingdal som
  • Vil starte egen forretningsvirksomhet
  • Søker veiledning i oppstartfasen
  • Søker råd om finansiering ved etablering
  • Søker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningside
  • Ønsker nettverk og kompetansehevende kurs/arrangementer
  • Ønsker å delta på etablererkurs

Etablerersenteret har oversikt over virkemiddelapparat og kan koble din idè med kapital. De gir bistand og veiledning til utarbeiding og vurdering av forretningsplaner og budsjett samtidig som de gir generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal.

Rull til toppen