Starte bedrift - Hallingdal Næringshage AS

Ønsker du å starte egen bedrift?

Har du ikke etablert selskapet enda? Går du med en gründer i magen, eller har du en ide du vil prøve ut? Vi samarbeider tett med Hallingdal Etablerersenter, som kan tilby gratis hjelp og oppfølging i etableringsfasen.

Hallingdal Etablerersenter ble etablert i 2002 og er et resultat av et samarbeid mellom Hallingdalskommunene,  Innovasjon Norge, Viken Fylkeskommune og Hallingdal Næringshage.

Hallingdal Etablerersenter gir gratis hjelp og veiledning til personer i Hallingdal som

  • Vil starte egen forretningsvirksomhet
  • Søker veiledning i oppstartfasen
  • Søker råd om finansiering ved etablering
  • Søker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningside
  • Ønsker nettverk og kompetansehevende kurs/arrangementer
  • Ønsker å delta på etablererkurs
  • Ønsker å delta på idé- og pitchekonkurransen Startupp Hallingdal

 

Etablerersenteret har god oversikt over virkemiddelapparat og kan koble din idé med kapital og kompetanse. De gir bistand og veiledning til utarbeiding og vurdering av forretningsplaner og budsjett samtidig som de gir generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal.

 

Vil du lære å pitche ideen din best mulig for å vekke interesser for kunder eller investorer? Har du en knallbra idè eller et nytt konsept? Det kan være alt fra lokalmat og opplevelser til design og industri. Her er det den beste idèen eller produktet, formidlingsevne og potensiale som gjelder! Du får være med på workshop, presentere din idé for en skarp jury og muligheten til å komme videre til fylkesfinale i Drammen hvor det er attraktive premier.
Rull til toppen