Aktuelt Archives - Hallingdal Næringshage AS

Aktuelt

Næringshagen tilføres mer midler i 2021

Siva logo

Hallingdal Næringshage klatrer i Siva-systemet, og vil få tilført 1,8 millioner kroner hvert år de neste to årene. Det betyr 400.000 mer i året til å støtte utviklingsprosjekter i bedrifter i Hallingdal.   Det er 40 næringshager og 30 Inkubatorer i Siva-partnerskapet. Den økonomiske støtten som gis til arbeidet i disse miljøene blir med jevne …

Næringshagen tilføres mer midler i 2021 LES MER

Nettbaserte kurs på BI for alle

Handelshøyskolen BI tilbyr gratis kurs for områdene detalj- og faghandel, reiseliv samt elektro/automasjon/kraft/fornybar. Det første kurset starter allerede 5. november Gratiskursene har tidligere blitt tilbudt permitterte og arbeidsledige. Nå går tilbudet også til de som er i arbeid. Kanskje dette tilbudet kan være aktuelt for ansatte i din bedrift? Det er etablert til sammen ni …

Nettbaserte kurs på BI for alle LES MER

Kurs og kompetanse, lokalt

Folkeuniversitetet

Det stilles stadig høyere krav til kompetanse og nødvendige kvalifikasjoner i arbeidslivet. Folkeuniversitetet er tilgjengelig og lokal, og kan gi tilbud der behovet er. Folkeuniversitetet tilbyr etter- og videreutdanning for voksne. Tilbudet kan tilpasses og skreddersys slik at kurs- og undervisningsopplegg samsvarer med bedriftens eller virksomhetens behov. Folkeuniversitetet kan til og med være en samarbeidspartner …

Kurs og kompetanse, lokalt LES MER

Digitalt kompetanseløft, nå!

Logo til Omstillingsmotor

Har bedriften din behov for økt kompetanse på digitalisering og/eller avansert produksjon? Ordningen “Omstillingsmotor” lukkes i løpet november for å melde inn nye prosjekt.   Digitalisering representerer store muligheter for de fleste bedrifter og vil radikalt kunne endre interne og eksterne prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller. Gjennom Omstillingsmotoren får du bedre kjennskap til og …

Digitalt kompetanseløft, nå! LES MER

Støtte til reiselivsnæringen

Illustrasjonsfoto_reiseliv

Regjeringen foreslår å videreføre kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter som kan dokumentere omsetningssvikt, men med noen justeringer. Det jobbes også med løsninger for de som faller utenfor ordningen, samt ytterligere omstillingsmidler.   Det er foreslått flere ordninger for å imøtekomme utfordringene særlig reiselivsnæringen står i som følge av koronapandemien. Kompensasjon Kompensasjonsordningen skal bidra til at aktiviteten holdes …

Støtte til reiselivsnæringen LES MER

Nye ansatte i næringshagen

nyansettelser

Rune Resset og Adnan Helja starter i Hallingdal Næringshage. Pauline Dypedokk går over i ny stilling i Spire kompetanse.   Rune Resset har tidligere vært daglig leder i Askershus Næringshage, en næringshage i Asker, samt Hadelandshagen på Gran. Han har god erfaring blant annet med etablererveiledning, prosjektledelse, kurs- og workshops, samt strategiarbeid i både offentlig …

Nye ansatte i næringshagen LES MER

Større bedrifter kan få millionstøtte

Logo til Viken fylkeskommune

Korona-berørte bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om inntil kr 2 millioner i tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.   Det er Viken fylkeskommune som står bak ordningen, som er en justert videreføring av ordningen med søknadsfrist i juni i år, ettersom det var midler igjen. Ordningen ble gjenåpnet 1. oktober, denne gangen …

Større bedrifter kan få millionstøtte LES MER

Ta i bruk jobbihallingdal.no

Jobbihallingdal jobbportal

Bli en aktiv bruker av jobbihallingdal.no, og gjøre rekrutteringsarbeidet lettere.   For Hallingdal er det nå etablert en digital møteplass for jobbsøkere, arbeidsgivere og personer som ser på Hallingdal som en mulig fremtidig arbeidsplass. Det er Regionrådet for Hallingdal som har ansvaret for nettstedet, www.jobbihallingdal.no. Hvorfor jobbihallingdal? Formålet med møteplassen er å legge bedre til …

Ta i bruk jobbihallingdal.no LES MER

Er din bedrift korona-berørt?

Illustrasjonsfoto korona

Ønsker du en sparringpartner om veien videre? Korona-berørte bedrifter kan få gratis bistand.   Bedrifter som er ramma av koronapandemien kan få hjelp og bistand, uten krav til egenandel. SIVA-partnerne i Buskerud strekker ut en hånd, i samarbeid med Viken fylkeskommune, for å bistå de som trenger ekstra støtte. Bedrifter kan få inntil 5 timer uten …

Er din bedrift korona-berørt? LES MER

Ser du løsninger på et samfunnsproblem?

skjermdump nettside rff viken

Har du eller din virksomhet en idé som kan løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og på den måten bidra til verdiskaping i næringslivet eller i offentlig sektor?   Da kan du vurdere å søke støtte fra Regionalt kvalifiseringsprosjekt via Regionalt forskningsfond Viken (RFF). Søknadsfristen for 2. halvår 2020 er 1. november, kl 13. Kontakt …

Ser du løsninger på et samfunnsproblem? LES MER

Rull til toppen