Aktuelt Archives - Hallingdal Næringshage AS

Aktuelt

Stilling ledig i Hallingdal Næringshage

Logo Hallingdal næringshage

Næringslivet i Hallingdal er på hugget, og mange bedrifter kontakter oss med ønske om vekst og utvikling. Økt pågang gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere. Hallingdal Næringshage AS (HNH) er en av landets eldste næringshager, og en av 40 som sorterer under Siva SF. Vi har mandat gjennom det nasjonale Næringshageprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel, …

Stilling ledig i Hallingdal Næringshage LES MER

Prosjektmidler til Gardnos Meteorittpark

Gardnos Meteorittpark

Gardnos Meteorittkrater er en unik mulighet til å kombinere kunnskap om verdensrommet og meteoritter, med en fin turopplevelse. Nå har parken fått prosjektmidler for å videreutvikle attraksjonen, blant annet for å se om det er mulig å gjøre kunnskapsformidlingen og opplevelsen enda bedre. Viken fylkeskommune har innvilget en søknad om 100.000 kroner til et forstudie. …

Prosjektmidler til Gardnos Meteorittpark LES MER

Vil bygge et attraktivt miljø for IT-hoder

Illustrajon på IT-Hub Hallingdal

Nå kan små og store selskap med digital spisskompetanse finne sammen. IT-Hub Hallingdal skal være en klynge for IT-folk, og gjøre digitale tjenester lettere tilgjengelig for næringslivet.     -Vi tror potensialet i det å ha et attraktivt miljø for IT-folk er veldig stort. Det er viktig for de som jobber med IT og digitale tjenester, men også for de …

Vil bygge et attraktivt miljø for IT-hoder LES MER

Behov for arbeidskraft eller ny kompetanse?

kompetanse

Flere bedrifter kan synliggjøre sine behov for kompetanse og mer arbeidskraft, og flere permitterte og arbeidsledige kan få påfyll av kompetanse. Slik kan verdiskapingen økes og ledighetstallene reduseres. Under normale omstendigheter har Hallingdal svært lav arbeidsledighet. Mange virksomheter har opplevd underskudd på arbeidskraft. Slikt hemmer selvsagt vekst, ettersom virksomhetene ikke klarer å utnytte sitt fulle …

Behov for arbeidskraft eller ny kompetanse? LES MER

Samlet oversikt over støtteordninger

Altinn Logo

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke støtteordninger. Er det noe din bedrifter har behov for?  Altinn har samlet en oversikt over alle offentlige støtteordninger, sortert etter formål og bransje. Her kan du enkelt finne ordninger som er tilpasset din bransje eller formålet for prosjektet ditt. De fleste er aktuelle ordninger uavhengig av om vi …

Samlet oversikt over støtteordninger LES MER

Grønn omstilling med Innovasjon Norge

Logo Innovasjon Norge

Grønn omstilling er tema for en av Innovasjon Norges nye satsinger. Små og store etablerte bedrifter, som har prosjekter som angår sirkulærøkonomi, grønn mobilitet, eller fornybar energi, inviteres til å søke. Det handler om grønn konkurransekraft. Har bedriften din et mål om å innføre nye forretningsmodeller eller produksjonsprosesser som ivaretar sirkulasjon av materialer og produkter …

Grønn omstilling med Innovasjon Norge LES MER

Utdanningstilbud til permitterte og ledige

Logo KompetanseNorge

Har din bedrift fremdeles permitterte? Regjeringen har etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for …

Utdanningstilbud til permitterte og ledige LES MER

Omstillingsmotor – Et verktøy for digitalisering

Logo til Omstillingsmotor

Har din bedrift behov for et digitalt kompetanseløft? Vannhull Hallingdal ble gjennomført som webinar 18. juni, med tema teknologi. Her orienterte Torkil Bjørnson fra Kongsberg Innovasjon blant annet om Omstillingsmotor. Ordningen gir alle små og mellomstore bedrifter muligheter for et digitalt kompetanseløft. Ordningen gjelder for selskap regisrert som AS og SA, men ikke ENK. Omstillingsmotor …

Omstillingsmotor – Et verktøy for digitalisering LES MER

Koronaprogram fra Kimen til vekst

Kimen Til Vekst presenterer en tiltakspakke med konsulenthjelp og økonomisk støtte til smittevernstiltak og markedsføring av virksomheter som trenger hjelp etter koronakrisen. Programmet vil være åpent for inntil 100 bedrifter i de 12 kommunene i Hallingdal og Valdres. Hver bedrift kan få dekket kostnader til markedsføring og smitteverntiltak med inntil 30.000 kr. Bedriften får samtidig …

Koronaprogram fra Kimen til vekst LES MER

Gratis kompetanseheving for permitterte

Myndighetene har bevilget ekstra midler til kompetanseheving for de som er rammet av koronakrisen. I samarbeid med tolv partnere tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør. Det er satt opp to kurs, det ene med oppstart 12. juni (varighet …

Gratis kompetanseheving for permitterte LES MER

Rull til toppen