Aktuelt

Actic Coating

Startup får forskningsmidler

Arctic Coating AS og SINTEF skal forske sammen på grønne smøremidler. – Vi skal se nærmere på grønne smøremidler for skips-, havvind-, samt olje og gassindustrien, sier Iver Svardal. Han er daglig leder i det vesle selskapet Arctic Coating, som blei stifta i Ål for kun et år siden. Svardal har riktignok over flere år …

Startup får forskningsmidler LES MER

Vi utvider gratistilbudet

Hallingdal Næringshage utvider gratistilbudet om to timer kostnadsfri oppfølging til bedrifter berørt av korona, ut juni måned. Næringshagene og inkubatorene i Viken har vært i dialog med Viken fylkeskommune om løsninger for å sikre at alle bedrifter, som ønsker bistand, har mulighet til å få oppfølging lokalt. Målbedrifter i næringshagene kan få slik oppfølging støttet …

Vi utvider gratistilbudet LES MER

Logo til Viken fylkeskommune

Kompetanse og opplæring i bedrifter

Store bedrifter berørt av korona kan få støtte til kompetanseheving. Viken fylkeskommune opplevde stor pågang av søknader på ordningen med støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Fylkeskommunen opplyser at rammen på 24 millioner kroner avsatt til ordningen er tildelt ca 130 bedrifter i hele Viken. Inkludert på lista som får støtte til kompetanseheving er flere …

Kompetanse og opplæring i bedrifter LES MER

Kriseledelse og veien ut av krisa

Koronapandemien har aktualisert temaet kriseledelse. Dette er overskrifta for Lederforum, 12. juni (09-13) – Mange bedrifter står i en svært krevende situasjonen. Enkelte står med de vanskelige valgene helt aleine. Vi ønsker å tilby bedriftsledere et møtepunkt, sier Stian Bogar, daglig leder i Hallingdal Næringshage. Myndighetene har nå gitt åpning for arrangement med inntil 50 …

Kriseledelse og veien ut av krisa LES MER

Nyttige lenker for næringslivet i Hallingdal

Her har vi forsøkt å samle nyttige linker hvor du kan finne svar på mange av de spørsmålene du måtte ha. Denne oppdateres daglig eller etterhvert som det kommer ny informasjon. Oversikt nasjonale og regionale ordninger med lenk til egne nettsider: Økonomiske Støtteordninger for næringsliv/bedrifter Informasjon fra regjeringen: Informasjon og tiltak  Informasjon fra bank/finans/forsikring:  https://www.sparebank1.no/nb/hallingdal/bedrift.html …

Nyttige lenker for næringslivet i Hallingdal LES MER

Åpen portal for å søke om kontantstøtte

Her er viktige forberedelser du må gjøre nå: Klargjør sammenligning av kvalifiserende omsetning for mars 2019 og 2020, herunder vurdere om omsetningen er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig basert på de respektive månedsregnskapene. Ta stilling til hva som er uunngåelige faste kostnader for mars 2020 og kontroller at kostnadene er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig. …

Åpen portal for å søke om kontantstøtte LES MER

Rull til toppen