Aktuelt Archives - Hallingdal Næringshage AS

Aktuelt

Klimatiltak som konkurransefortrinn

Leverer din virksomhet produkter til byggherrer som stiller klimakrav i sine anskaffelser? Bli med på gratis webinar 16. juni.   Hallingdal Næringshage samarbeider med BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia om et digitalt frokostseminar om klima- og miljødokumentasjon for treprodukter. Det blir stadig mer fokus på klima- …

Klimatiltak som konkurransefortrinn LES MER

Ekstratilskudd til læreplasser og lærebedrifter

Viken fylkeskommune gir tilskudd til lærebedrifter i bransjer og utdanningsprogram som er særlig utsatte under koronaen.  Lærebedrifter og opplæringskontor oppfordres til å søke på tilskuddsordningen slik at de enten kan tilby flere læreplasser, eller unngå permitteringer og oppsigelser av lærlinger og lærekandidater. Bedrifter som tidligere ikke har hatt lærling eller lærekandidat, eller lærebedrifter som tar …

Ekstratilskudd til læreplasser og lærebedrifter LES MER

Nytt verktøy for å kartlegge kompetanse

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har DigitalNorway utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge kompetansen i egen virksomhet.    Kompetanseverktøyet bygger på sentrale tema som en bedrift må forholde seg til for å evne å utnytte mulighetene innen digital teknologi. Undersøkelsen tar ca 15 minutter å gjennomføre, der daglig leder svarer ut fra virksomhetens behov …

Nytt verktøy for å kartlegge kompetanse LES MER

Støtte til omstilling i reiselivet

Logo Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter prosjekter for omstilling og tilpasning, spesielt for reiselivs-, event- og serveringsnæringa. Også andre næringer kan støttes dersom prosjektet gir bedre ressursutnyttelse og verdiskapingen er bærekraftig.   Støtteordningen er en justert videreføring av tidligere ordninger, nå med 850 millioner kroner til fordeling. Ordningen har løpende søknadsbehandling, men lukkes 30. september 2021. Tilskuddsordningen er …

Støtte til omstilling i reiselivet LES MER

Få katapult-støtte på inntil 250.000

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 250.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage. Har bedriften behov for å utvikle en prototype for en ny tjeneste eller et nytt produkt? Trenger du å teste en løsning og du mangler fasilitetene eller kompetansen? Har du behov for å utvide nettverket for komme i …

Få katapult-støtte på inntil 250.000 LES MER

Kompensasjonsordning for innreisekarantene

logo

Dersom din bedrift har hatt utgifter i forbindelse med innreisekarantene kan du nå søke tilskudd. Søknadsfristen er 30. september.   Ordningen er for virksomheter som har hatt utgifter til gjennomføring av innreisekarantene for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere. Disse vil kunne søke om tilskudd til dekning av slike merkostnader. Ordningen gjelder kun de tilfeller hvor arbeidsgiver …

Kompensasjonsordning for innreisekarantene LES MER

Sommerkampanje for reiselivsbedrifter

DNBs sommerkampanje skal hjelpe reiselivsbedrifter med å nå ut til nordmenn som vil feriere i Norge.   DNB gjentar kampanjen “nestesommer” fra i fjor. Det er satt av 10 millioner kroner som skal gå til å gi nordmenn en ekstra motivasjon til å bestille reiser og opplevelser hos norske reiselivsbedrifter. Støtten gis som gavekort på …

Sommerkampanje for reiselivsbedrifter LES MER

Støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Utvikler dere et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på? Forskningsrådet kan støtte inntil 70% av prosjektkostnadene Hensikten med støtten fra Forskningsrådet er å stimulere flere bedrifter til merinvesteringer i FoU (Forskning og utvikling) som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Temaene under …

Støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet LES MER

Rull til toppen