Flere bedrifter i Hallingdal velger Miljøfyrtårn

Etterspørselen etter Miljøfyrtårn-sertifisering øker i Hallingdal. Flere og flere bedrifter i Hallingdal velger å ta grep for å redusere sin miljøpåvirkning og satser nå på Miljøfyrtårn-sertifisering. Dette er en positiv trend som viser at bedriftene i regionen tar bærekraft på alvor. Onsdag 22. mai samlet vi nye bedrifter til sertifisering i samarbeid med Buskerud Næringshage ved Marianne Skjetne Bøe og Bjørn Helsing Hansen, på Pers Hotell på Gol.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for bedrifter og organisasjoner som ønsker å dokumentere og forbedre sin miljøinnsats. Programmet er basert på et sett med bransjespesifikke kriterier som dekker områder som for eksempel avfallshåndtering, energibruk, transport og innkjøp.

 

Hvorfor velger bedrifter Miljøfyrtårn?

Det er mange fordeler ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. I tillegg til å bidra til et renere miljø, kan sertifiseringen gi din bedrift:

 • Oppnå positiv miljøeffekt:
  Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
 • Økt konkurranseevne:
  Forbrukere og bedrifter blir stadig mer bevisste på miljøpåvirkningen av sine valg. Miljøfyrtårn-sertifisering kan gi din bedrift et konkurransefortrinn ved å vise at du tar miljøet på alvor.
 • Bygg omdømme og merkevare
  Ved å ta i bruk et anerkjent system og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder.
 • Kostnadsbesparelser:
  Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja. Ved å iverksette miljøvennlige tiltak kan du spare penger på energi, avfallshåndtering og andre driftskostnader.
 • Sett mål og skap resultater:
  Med digitale verktøy vil det gi deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt.
 • Økt motivasjon og engasjement hos ansatte:
  Å jobbe i en bedrift med et sterkt miljøfokus kan motivere og engasjere de ansatte.

 

Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må din bedrift gjennomføre en grundig miljøkartlegging for å identifisere områder for forbedring. Deretter må du iverksette tiltak for å oppfylle bransjekriteriene. Dette kan inkludere tiltak som å redusere energibruket, kildesortere avfall og velge miljøvennlige produkter og tjenester.

Samarbeid, veiledning og økonomisk støtte
Arbeidet med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert kan virke omfattende, men du trenger ikke å gå alene. Godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter kan tilby veiledning og støtte gjennom hele prosessen. I Hallingdal tilbyr Hallingdal Næringshage i samarbeid med Buskerud Næringshage med kurs og veiledning for bedrifter som ønsker å bli sertifisert. Kimen Til Vekst gir økonomisk støtte til din bedrift og bidrar med dekning av kostnader til konsulent for å gjennomføre programmet. Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Bli en del av den grønne fremtiden!
Miljøfyrtårn-sertifisering er en verdifull investering for bedrifter i Hallingdal som ønsker å ta en aktiv rolle i å skape en mer bærekraftig fremtid. Ved å bli sertifisert kan du demonstrere ditt engasjement for miljøet, styrke din bedrifts konkurranseevne og skape et bedre arbeidsmiljø for dine ansatte.

Ta kontakt for å komme i gang!
Hallingdal Næringshage i samarbeid med Buskerud Næringshage, står klar til å hjelpe deg med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Her kan du lese mer om vårens program 2024.

Til de som ikke hadde anledning nå vil vi sette opp et nytt kurs til høsten 2024 også.

Kontaktpersoner:

 • Bjarte Reve, Hallingdal Næringshage – MAIL
 • Marianne Skjetne Bøe, Buskerud Næringshage – MAIL
 • Bjørn Helsing Hansen, Buskerud Næringshage – MAIL

Om Miljøfyrtårn:

 

Sammen kan vi skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid for Hallingdal!

 

 

 

Skroll til toppen