Hallingdal Næringshage: En støttepartner for bedrifter i regionen

En del av oppdraget til Hallingdal Næringshage er å fremme næringsutvikling i regionen gjennom støtte, veiledning og prosjektledelse for våre medlems bedrifter og andre med konkrete behov. En del av dette oppdraget går på å støtte våre bedrifter med å søke finansiering, slik at de kan realisere sine prosjekter. Den siste tiden har våre ansatte hjulpet flere bedrifter med å sikre en betydelig finansiering til sine prosjekter.

Blant bedriftene som har fått støtte er Hallingdal flisterminal as og Torpomoen Utvikling as. Her er vi med på prosjektene og støtter med råd og veiledning. Vi bidro også med å søke om midler til deres prosjekter, og har oppnådd tilslag på alle søknadene.

Tor Veslegard i Hallingdal flisterminal sier: “Vi er utrolig takknemlige for støtten fra Hallingdal Næringshage. Deres veiledning har vært uvurderlig i å sikre midler og framgang til våre prosjekter. Vi ser frem til videre samarbeid og vil på det sterkeste anbefale næringshagen til alle som går rundt med et prosjekt og som ønsker å realisere denne.”

Daglig leder i Torpomoen Utvikling, Jørund Li er også svært optimistisk: “Samarbeidet med Hallingdal Næringshage har gjort det mulig for oss å komme i gang med dette viktige prosjektet. Dette prosjektet vil hele regionen nytte godt av. Vi ser frem til fremtidige samarbeid.”

Gjennom sitt mandat jobber Hallingdal Næringshage kontinuerlig med å støtte bedrifter i å oppnå sine mål og bidra til regional vekst. Vi har mange suksesshistorier å vise til. Fra å sikre finansiering til små og store bedrifter til å støtte med prosjektledelse før, under og i hovedfasen på prosjekter. Ta forbindelse med oss om du har en ide og eller driver en bedrift som vil utvikle seg.

Les mer om våre arrangementer https://nhage.no/arrangement/

 

Skroll til toppen