Sammen for å møte klimautfordringene

Hallingdal Næringshage samarbeider med Sparebankstiftelsen og Klimapartnere Viken for å bidra til at Hallingdalsregionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Det nasjonale partnerskapet Klimapartnere ble etablert i Agder i 2009 og består i dag av mer enn 400 private og offentlige virksomheter.

Klimapartner Viken har sitt utspring i Østfold i 2019. Ved fylkessammenslåingen i 2020 ble partnerskapets nedslagsfelt utvidet til Akershus og Buskerud.

Det er 50 virksomheter i Viken innenfor næringslivet, akademia, offentlig sektor og interesseorganisasjoner som er partnere.

Alle klimapartnere utfordres til:

 1. Bli fossilfri innen 2030 (Direkte utslipp – Scope 1)
 2. Forankre forståelse for klimarisiko
 3. Etablere minst et grønt spydspiss-prosjekt

Hva forplikter Klimapartnere Viken seg til:

 • Tilby verktøy for å føre klimaregnskap i henhold til krav fra EU
 • Dele kunnskap på klimafaglige områder
 • Invitere til møteplasser for erfaringsutveksling og nettverksbygging (fysiske og digitale)
 • Bidra til å løfte frem grønne løsninger og styrke merkevaren
 • Tilrettelegge for deling av beste praksis

Hva forplikter du som partner deg til?

 • Forankre samarbeidet med Klimapartnere i toppledelsen
 • Få oversikt over eget klimafotavtrykk (gjennom eget klimaregnskap, eller løsningen vi tilbyr)
 • Betale årlig partneravgift (prismodell basert på antall ansatte)
 • Søke å oppnå en miljøsertifisering
 • Gjennomføre systematisk miljøstyring gjennom at virksomheten setter seg tydelige klimamål
 • Klimapartner nr. 50 i Viken er Sundbrei Transport på Ål i Hallingdal.

Klimapartner nr. 50 i Viken er Sundbrei Transport på Ål i Hallingdal

Les mer om hva Finn Arne Sundbrei tenker om klima og bærekraft i Hallingdølen her!

Du kjenner kanskje til CSRD / Bærekrafts direktivet, men hva betyr det for deg og din bedrift?

Nye regler trer i kraft 1. januar 2026 som betyr nye krav til rapportering for børsnoterte selskaper – men som også vil medføre nye krav til virksomheter som ønsker å levere varer og/eller tjenester til disse.

Vil du vite mer om Klimapartnere Viken?

Ta kontakt med Tom Roll i Hallingdal Næringshage på e-post: tr@nhage.no

Skroll til toppen