KvinneGnist inviterer til Kick-off

Derfor er det på høy tid å etablere et kvinnenettverk i Hallingdal!

 

For et år siden startet Maria Grevsgård fra Regionrådet og Sats på Hallingdal, og Agnete Berg Sataslåtten i Hallingdal Næringshage, å se på behovet for et kvinnenettverk i Hallingdal. Undersøkelser viste at det helt klart var et behov både hos kvinner i næringslivet i Hallingdal , men ikke minst hos næringslivsaktørene selv. Dermed starta arbeidet med å forme nettverket sammen med en gruppe engasjerte kvinner som ønsket å bidra.

KvinneGnist ble offisielt stiftet på Vannhull på den internasjonale kvinnedagen 8. mars med over 150 deltakere til stede. Der ble det presentert dystre tall for næringslivet i Hallingdal. Bare ti prosent av alle daglige ledere i de 50 største selskapa i Hallingdal er kvinner. Ser vi på styrelederne, er hele 94 prosent av de menn. Det er på grensa til pinlig og langt under landssnittet.

På Vannhull 8. mars ble næringslivet invitert til å høre om de nye lovkrava med minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Dette vil tvinge omtrent 20.000 norske bedrifter til å gjøre endringar. Til sammen vil det være behov for nærmere 13.000 flere kvinner inn i norske styrerom. Det nye kravet vil treffe Hallingdal også.

KvinneGnist skal ha fokus på mangfold, kompetanseheving, og nettverksbygging, og bidra til å styrke kvinner sin posisjon i næringslivet i Hallingdal.

6. juni er det Kick-off for KvinneGnist i Hemsedal, hvor man kan stifte medlemskap og være med og forme aktiviteter og arrangement for nettverket.

 

Mer info om arrangementet her

 


 

Lik, del og følg oss på Facebook:

 

 

Kvinnenettverk i Hallingdal med fokus på kompetanseutvikling og nettverksbygging🤝

Vårt mål er å styrke kvinners rolle i næringslivet 🌸

Bli med for inspirasjon, vekst og nye muligheter🚀

 

 

Disse damene har satt i gang det nye kvinnenettverket i Hallingdal.
F.v. Heidi Granli, Agnete Berg Sataslåtten, Carina Jorem Olsen, Gunn Eliassen,
Maria Grevsgård, Tove Hoftun og Annemiek Friebel. Foto: Privat

 

Skroll til toppen