Skred AS

Skred driver med rådgivning knyttet til naturfare, hovedsakelig flom og skred. Kundegruppene er flere: 

  • Private som skal bygge garasje eller tilbygg på huset (byggesaker)
  • Kommuner og private utbyggere som arbeider med større arealplaner
  • Staten/NVE som kartlegger utsatt bebyggelse i hele landet
  • Kraftselskaper og andre infrastruktureiere (SVV, Bane NOR) som har infrastruktur i skredutsatt terreng: operativ bistand til å håndtere skredrelatert risiko.

Selskapet ble etablert i 2015, og gikk med overskudd alt året etter. Skred har opplevd fem år med vekst, passerte 15 millioner kroner i omsetning i 2019 og teller i 2020 11 ansatte. Hovedkontoret ligger i Ål, men det er også ansatte i Voss, Kongsberg, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Skred jobber kontinuerlig med utviklingsprosjekter og er involvert i flere FoU-prosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre.

Skred AS har vært inne på DN’s liste over gasellebedrifter både i 2019 og 2020. Dette er en liste over selskapene i Norge med størst vekst. 

Skred

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Skroll til toppen