Miljøfyrtårn sertifisering med konsulent - Hallingdal Næringshage AS

Miljøfyrtårn sertifisering med konsulent

Hvordan starte reisen mot en mer bærekraftig bedrift ?

Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Virksomheten din kan Miljøfyrtårn-sertifiseres på en effektiv måte ved å delta på et gruppekurs der en Miljøfyrtårn-konsulent guider dere gjennom hele sertifiserings prosessen.

Kursene består som oftest av tre fellesmøter i tillegg til individuell støtte.

Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av en-tre måneder avhengig av kursets intensitet.

Vi planlegger å sette opp flere gruppe sertifiseringer utover våren.

Det er plass til 6 bedrifter og det må være med 2 personer fra hver bedrift  . Vi vil sette opp bransje tilpassede sertifiserings løp fortløpende på forespørsel.

Preliminær gruppesertifiseringsplan:

 • Reiselivsbransjen Hallingdal – Mai
 • Handelsstanden i Gol – April/Mai
 • Geilo Reiseliv Hotell/Restaurant – Mai
 • Hemsedal Reiseliv Hotell/Restaurant – Juni

Det er også mulig å ta enkeltvis sertifisering med konsulentbistand fra April, ta kontakt .

Hvem kan delta?

 • Bedriften må velge ut én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiserings prosessen (en Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen
 • Miljøfyrtårn-ansvarlig og andre i bedriften, må belage seg på noe jobb mellom møtene for å komme i mål med sertifiseringen i løpet av kursperioden.
 • Bedriften må ikke være for kompleks. (Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransjekrav).

Hvordan er veien frem til sertifisering?

 • Oppstartsmøte (2 timer): Miljøfyrtårnportalen – miljøkartlegging- valg av kriteriesett, miljøfyrtårnansvarlig, forankring ledelse
 • Arbeidsmøte 1 (2 timer): Miljøkartlegging- Styringsverktøy, Felleskriterier, Bransjekriterier, Vesentlighetsanalyse, Policy
 • Arbeidsmøte 2 (3 timer): Miljøkartlegging – Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall (Kartlegging fullført)
 • Oppfølgingsmøte, Rapporteringsrutiner med den enkelte virksomhet.
 • Sertifiseringsmøte for bedrift med ekstern sertifisør.

Kurskostnader Gruppe

Ordinær pris: 15.500,- (eks.mva).

Medlemspris: 14.000,- (eks. mva).

Pris målbedrift: 9000,- (eks mva).

Prisen inkluderer kursavgift og kursmateriell.

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn komme i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte utover det som inngår i tilbudet  har ordinær pris på 1250,- (eks. mva) per time. Medlemmer og målbedrifter får rabattert timepris.

Kostander vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.

 

logo kimen til vekst

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet.

Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med 12.500 kr for bedrifter med 0-9 årsverk, og 15.000 kr for bedrifter mer enn 10 ansatte. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr.

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Les mer om Kimen Til Vekst her.

Scroll to Top