Miljøfyrtårn sertifisering med konsulent i Hallingdal Næringshage

Start reisen din mot en mer bærekraftig bedrift. Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert. Hallingdal Næringshage har nå en egen Miljøfyrtårn konsulent, Morten Sohlman, som kan hjelpe bedrifter på veien for å bli Mijøfyrtårn bedrifter. Denne høsten setter vi opp gruppesertifisering fra konkrete bransjer og bedrifter i Hallingdal.

Effektivt kursoppsett

Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av 1-3 måneders periode, avhengig av kursets intensitet. Kursene består av tre fellesmøter og bedriftsbesøk, i tillegg til individuell støtte. Det er plass til 6 bedrifter og det må være med 2 personer fra hver bedrift. Dette må være daglig leder, og evt. en Bærekraftsansvarlig eller lignende. 

 

Kursplan 2023

 • Hol – Aktivitetsbasert Reiseliv – Storestølen 7.- 8. november
 • Introduksjon til Bærekraft – Pers Hotell, 5. desember
 • Bærekraft – Nøkkelen til Suksess Del 2 – Pers Hotell 6. desenber
  Del 2 er for bedrifter som er i gang med eller skal starte Miljøfyrtårnsertifisering

Det er også mulig å ta enkeltvis sertifisering med konsulentbistand. Ta kontakt.

 

Kursoppsett (kan forekomme justeringer)

 

Dag 1: 09.00 – 12.30

Intro til Bærekraft og Oppstart i Miljøfyrtårnportalen

MiljøPolicy og Vesentlighetsanalyse – Mål og tiltak

Miljøkartlegging og Innrapportering

 

Dag 2: 09.00 – 15.00

Gjennomgang av de ulike kriterisett og innholds faner i Miljøfyrtårnportalen

 • Felleskriterier
  • Forankring
  • Styring
  • Offentliggjøring
  • System
  • Innkjøp
 • Tema kriterier
  • Innkjøp
  • Energi
  • Avfall og Ombruk
  • Transport
  • Naturmangfold og Arealbruk

Hvem kan delta?

 • Bedriften må velge ut én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiserings prosessen (en Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen
 • Miljøfyrtårnansvarlig og andre i bedriften, må belage seg på noe jobb mellom møtene for å komme i mål med sertifiseringen i løpet av kursperioden.
 • Bedriften må ikke være for kompleks. Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav. Les mer her. 

Kurskostnader gruppesertifisering

Vi gjør oppmerksom på at Miljøfyrtårn sertifisering støttes av Kimen til vekst i sin helhet. Se mer info lengre ned i saken.

 • Bedrifter med 0-9 ansatte: 23 500 kr (12 500 kr for sertifisering og 11 000 for 10 timer konsulentbistand fra Hallingdal Næringshage (klargjøring, forarbeid, oppfølging og etterarbeid)
 • Bedrifter med 10 + ansatte: 26 000 kr (15 000 kr for sertifisering og 11 000 kr for 10 timer konsulentbistand fra Hallingdal Næringshage (klargjøring, forarbeid, oppfølging og etterarbeid)

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn komme i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Interessert i Miljøfyrtårnsertifisering?

Kontakt Miljøfyrtårn konsulent, Morten Sohlman

E-post: ms@nhage.no / tlf. 970 62 610


Kurset støttes i sin helthet av Kimen til vekst

logo kimen til vekst

 

Kimen Til Vekst kan gi økonomisk støtte til bedrifter som vil bli miljøfyrtårnsertifiserte, og bidrar med dekning av kostnader til konsulent.

Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med 12.500 kr for bedrifter med 0-9 årsverk, og 15.000 kr for bedrifter mer enn 10 ansatte. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr.

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

Les mer om Kimen Til Vekst her.

Skroll til toppen