Felles oppstart med Miljøfyrtårnsertifisering

Hallingdal Næringshage samlet 10 bedrifter til Bærekrafts workshop med Camilla Brox. Og en felles oppstart av Miljøfyrtårnsertifisering på Skarsnuten Hotell i Hemsedal, mandag 18. september.

 

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar. Det er en viktig betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Næringslivet begynner å ta innover seg hvor avgjørende det vil være med en sertifisering og at de kan fremlegge et miljøregnskap for å lande kunder, avtaler og delta i anbudsrunder allerede fra årsskifte.

Dagen var delt i to økter, før lunsj var det Bærekrafts workshop sammen med Camilla Brox, bærekraftsambassadør.
Her fikk bedriftene en innføring i bærekraftige tanker, ideer og løsninger. Men det viktigste innholdet er felles diskusjoner om styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT Analysen sett i lys av Bærekraft)

 

Etter lunsj var det oppstart i Miljøfyrtårnportalen ledet av Morten Sohlman,  Miljøfyrtårnkonsulent fra Næringshagen. Deltakerne fikk en gjennomgang av selve portalen, bedriftene ble registeret og fikk valgt bransjetilhørighet.
Det var mange gode diskusjoner på hvor bedriftene kan påvirke mest eller gjøre den største forskjellen. I portalen er det et verktøy for dette kalt Vesentlighetsanalysen, og denne kartleggingen og fokuset på viktigste tiltak er kanskje den største endringen i Miljøfyrtårnportalen fra tidligere år.

 

 

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårnsertifisert?

 

Ta kontakt med vår Miljøfyrtårn-konsulent: Morten Sohlman – Tlf: 970 62 610

 

 

Programmet om Miljøsertifisering støttes av Kimen Til Vekst.

 

 

Workshop om bærekraft er sponset av Viken Fylkeskommune og et samarbeid med Næringshagen Østfold.

logo viken fylkeskommune

 

 

Skroll til toppen