Nesbyen Turist- og Næringsservice - Hallingdal Næringshage AS

Nesbyen Turist- og Næringsservice

Nesbyen Turist- og Næringsserivice (NTN) er et “nonprofit”-selskap og skal nytte alle disponible midler til markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement og aktiviteter som gagner Nes-samfunnet, aksjonærene og medlemmene, innbyggere, hyttefolk og tilreisende. NTN ivaretar Nesbyens interesser i lokale og regionale prosjekter.

Selskapet er eid av Nes kommune og NTN-medlemmer fra ulike bransjer i næringslivet i Nes. Styret i NTN består blant annet av representanter fra kommunen, handelsnæringen og turistnæringen i Nes.

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Rull til toppen