Fysst AS er Miljøfyrtårnsertifisert

Denne høsten har flere Hallingdalsbedrifter innen bygg- og anlegg deltatt på Miljøfyrtårnsertifisering i regi av Hallingdal Næringshage. I oktober fikk Fysst AS tildelt beviset av ordfører i Ål, Solveig Vestenfor. 

FYSST AS (tidl. Skarvhytta) bygger boliger og hytter, og ønsker å ta del av det grønne skiftet bl.a. gjennom nye smarte kompakt- og modulhus, samt energisparende løsninger.

– Vi er godt fornøyd med å være i mål med Miljøfyrtårnsertifisering. Fysst AS ønsker å ta en aktiv del av det grønne skifte og det å bli miljøfyrtårnsertifisert er en fin start for oss, sier daglig leder Stian Bogar. Bogar forteller videre at Fysst har som mål å bli en null-utslipps bedrift. Vi er i startgropen, har høye ambisjoner, men må ta et steg av gangen, sier Bogar.

Gjennom høstens Miljøsertifsering for bygg – og anlegg har bedriftene deltatt på 3 workshops som inkluderer ett bedriftsbesøk med kartlegging, samt individuell oppfølging av Miljøfyrtårnkonsulent fra Hallingdal Næringshage. Bærekraftsambassadør Camilla Brox har også bistått bedriftene i prosessen.

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårnsertifisert?

Ta kontakt med vår Miljøfyrtårnkonsulent: Morten Sohlman, Tlf: 970 62 610.

Programmet om Miljøsertifisering støttes av Kimen Til Vekt i sin helhet. 

Skroll til toppen