bærekraftig reisemål

Hallingdal vil å bli bærekraftig reisemål

Innovasjonslab for reiselivsnæringa 7.mai 2019 blei startskuddet for å gjøre Hallingdal til bærekraftig reisemål. Prosessen vil vare til 2022.

 

Merket for bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å arbeide langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Å fortjene merket vil innebære et konkurransefortrinn. Reisemål som ikke kan vise til bærekraftige løsninger kan i fremtiden bli valgt bort.

Geilo blant de første

Geilo fører an. Allerede i mars 2016 mottok nemlig Geilo merket for Bærekraftig reisemål, som en av de første destinasjonene i Norge. En Innovasjonslab på Torpomoen 7. mai 2019 skulle vise seg å bli startskuddet for at resten av Hallingdalskommunene kom etter. I forlengelsen av arrangementet konkluderte destinasjonsselskapene og Regionrådet for Hallingdal at tida var moden for gjøre Hallingdal til bærekraftig reisemål.

Prosjektet vil pågå til 2022

Fellesprosjektet gjelder for reisemålene Hemsedal, Gol, Ål og Nesbyen. Flå er på ingen måte glemt, men ettersom Flå også er med i Norefjell-regionen, som allerede er i gang med merkeordningen, følger Flå et annet løp. For øvrige kommuner starta arbeidet med Bærekraftig reisemål opp våren 2020. Fase 1 vil være ferdig i februar 2021. Fase 2 starter umiddelbart etterpå og vil gå over 18 måneder.

Målet er å kunne si at Hallingdal er et bærekraftig reisemål i slutten av 2022.

Kontinuerlig arbeid og forankring

Å bli Bærekraftig reisemål krever forankring; både i reiselivet, men også i kommunen forøvrig (politisk/administrativt) og i resten av næringslivet.

Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig, snarere forplikter det reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet. Det er altså et kontinuerlig arbeid som er satt igang.

Hvem styrer de lokale prosessene?

Prosjektet er organisert med ein felles, overordna styringsgruppe med regional representasjon. En hovedprosjektleder koordinerer prosjektet overordna, men hvert enkelt reisemål har i tillegg en delprosjektleder for å sikre lokal forankring og kunnskap også etter prosjektets avslutning. Slik ser prosjektorganiseringen ut:

  • Felles styringsgruppe: Regionrådsordfører og DL/styreleder i lokale destinasjonsselskap
  • Hovedprosjektleder: Linda Dalene Bjerke
  • Prosjektleder Hemsedal: Anneli Vøllo –  SG  Strategi Hemsedal mot 2030
  • Prosjektleder Ål: Linda Dalene Bjerke – lokal styrings- og arbeidsgruppe Ål
  • Prosjektleder Gol: Sissel Bjørøen – lokal styrings- og arbeidsgruppe Gol
  • Prosjektleder Nesbyen: Solveig Hjallen – lokal styrings- og arbeidsgruppe Nesbyen
  • Prosessveileder: Anne Dorte Carlson

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Viken Fylkeskommune og destinasjonsselskapene til Ål, Gol, Hemsedal og Nesbyen. Destinasjonsselskapene har også en felles landingsside.

Les mer om prosjektet på Regionrådet for Hallingdal sin nettside.

Les 10 PRINSIPP FOR EIT MEIR BÆREKRAFTIG REISELIV

Les mer om Viken fylkeskommune sin satsing på Bærekraft her

Skroll til toppen