Hallingdal Opplæringskontor

Hallingdal Opplæringskontor (HOPP) tilbyr læreplasser i hele Hallingdal og de er bindeleddet mellom ungdommen, skolene, fylket og næringslivet. HOPP har jevnlig kontakt med elever og lærere og gir råd om de mulighetene som finnes innen yrkesfagene i Hallingdal og bidrar til å rekruttere kvalifiserte og motiverte lærlinger. HOPP følger opp lærlingen i læretiden og deltar gjerne i de obligatoriske ½-års veiledningssamtalene mellom lærling og bedrift.

Hallingdal Opplæringskontor

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Skroll til toppen