Skigeilo Utvikling - Hallingdal Næringshage AS

Skigeilo Utvikling

Helhetlig utvikling av Geilo ligger Skigeilo Utviklings hjerte nærmest. Selskapet har et sterkt fokus på utvikling av destinasjonen, infrastruktur, boliger, fritidsboliger og skisenteret. Gjennom selskapets lokale tilhørighet er målsetningen å bidra til å øke Geilos attraksjonskraft, både som reisemål og bosted – året rundt. Det er et totalt og bredt samfunnsengasjement, hvor man ser helheten i planene i forbindelse med hele Geilo.

Skigeilo Utviklings nærmeste fokusområder:

  • Nye Geilo Taubane
  • Grønn transport og mobilitet
  • Vestlia Reiselivsområde med infrastruktur og miljøopprydding
  • Bidra til fellesgoder og infrastruktur
  • Realisere arealer til boliger og fritidsboliger

Les mer her, og følg Skigeilo Utvikling på Facebook og Instagram.

skigeilo utvikling logo

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Rull til toppen