Hallingplast - Hallingdal Næringshage AS

Hallingplast

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring.  Hallingplast holder til i Kleivi næringspark, der også datterselskapet Wopas er lokalisert.

Hallingplast er også medeier i Hallingdal Næringshage AS.

Hallingplast

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Rull til toppen