Hallingplast

Hallingplast AS er en av Norges ledende produsenter av rørsystemer i PE og PP. Produktene brukes til å transportere vann, avløp, overvann, gass, elektriske kabler og annet. De brukes også i stor utstrekning i ulike deler av fiskeoppdrettsnæringen, samt industriapplikasjoner. Hovedmarkedene er i Norge og Sverige, men bedriften eksporterer til store deler av verden.

Det jobber mer enn 70 dedikerte medarbeidere i Hallingplast, i tillegg til en håndfull i Sverige gjennom det heleide datterselskapet Hallingplast AB, som selger Hallingplast-produkter til det svenske markedet. Bedriften omsatte i 2019 for 514 MNOK fra egen rørproduksjon, og samarbeider også med ledende produsenter av rørdeler i Europa.

Hallingplast holder til i øverst i Hallingdal, i Kleivi næringspark, der også datterselskapet Wopas er lokalisert. Hallingplast er også medeier i Hallingdal Næringshage AS. Næringshagen nominerte Hallingplast til Siva-prisen i 2019, en pris Hallingplast også vant. Prisen var på 300.000 kroner, og inkluderte i praksis også besøk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hallingplast har vært med på Innovasjonsløft flere ganger. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kunne i 2019 feire 50 år med stabil og god vekst. I år har Hallingplast for eksempel utviklet SESU XL, et nytt produkt for installasjon av store vann- og avløpsrør i sjø, innsjø og vassdrag, som er både tids- og arbeidsbesparende. Det baserer seg på standard PE-rør, med ballast av mineralfraksjoner av Olivin, som er hentet fra en norsk gruve i Åheim. Hallingplast er også en av flere bedrifter fra Hallingdal som har søkt og fått godkjent et Skattefunn-prosjekt i år.

Hallingplast kan i 2020, til tross for koronapandemien, melde om et svært godt år. I takt med veksten er de også stadig på jakt etter nye medarbeidere.

Hallingplast

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Skroll til toppen