Helhetliginnovasjonsprogram

Nytt Innovasjonsløft – under nytt navn

Innovasjonsløft Hallingdal er avløst av “Helhetlig innovasjonsprogram”. Neste utviklingsprogram starter i januar.

 

Innovasjonsløft har vært kjørt som et utviklingsprogram i åtte runder i Hallingdal de siste fem årene. Til sammen har mer enn 70 virksomheter deltatt med hvert sitt utviklingsprosjekt. Mer enn 150 personer har fått trent og økt sin innovasjonskompetanse. Både små og store private bedrifter og offentlige avdelinger har deltatt. Programmet er evaluert og en justert versjon, tilpasset korona-situasjonen, blir nå videreført – under navnet Helhetlig innovasjonsprogram, med oppstart 7. januar (OBS! NY DATO).

Det er Viken fylkeskommune, gjennom prosjektet Innovasjonsverket, som har regien, mens Hallingdal Næringshage er en lokal samarbeidspartner. Ingrediensene og de sentrale stikkordene i denne sammenheng er begeistring, inspirasjon, innovasjonskultur, metoder, verktøy, kompetanse og nettverk for å fornye seg.

Programmet har hatt effekt

Å øke fokus på innovasjon og jobbe strukturert med utvikling gjør en stor forskjell. En evalueringsrapport av Innovasjonsløft, utført av analyseselskapet Oxford Research, har analysert deltakelsen på de første sju programmene. Rapporten forteller blant annet:

 • 79 prosent svarer at deltakelse i programmet var vesentlig for at prosjektene enten ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert.
 • 90 prosent svarer at prosjektet deres har, eller i fremtiden kommer til å gi, ønskede effekter.
 • 89 prosent svarer at Innovasjonsløft har bidratt til å styrke utviklingsevnen.

Hallingplast er en av flere bedrifter som har deltatt på flere programrunder. Daglig leder Steinar Tragethon har pekt på at verdien ligger i at ansatte som deltar «fanger en måte å tenke på», slik det beskrives i rapporten. Målet med deltakelsen har vært “å lære å tenke på en annen måte, skape en endringskultur og en struktur og systematikk rundt det å drive kontinuerlig endring og utvikling”, heter det.

Behov, langt viktigere enn løsning

Programmet skal blant annet bidra til å redusere risikoen for at man “bommer på planken”, og utvikler eller lanserer produkter og tjenester som det ikke er etterspørsel etter. Det er dessverre ikke uvanlig at man på et veldig tidlig stadium lander på en løsning, mens det man i stedet burde gjort var å undersøke grundigere hva det faktisk er behov for. Det er langt billigere å finne ut dette tidlig. Da kan man kanskje også gjøre justeringer så man slipper å “gå på trynet”.

 • 73 prosent svarer at de har fått økt bevisstgjøring om kundens/brukerens behov.

Daglig leder i Vinn AS Hallingdal, Lisbeth Skølt, har i rapporten uttalt at “vi tror vi kjenner kunden, men så gjør vi ikke det så godt. Faktisk ønsker folk å bli spurt og bidra til at vi skal bli bedre. Vi knytter kundene tettere til oss – det er relasjonsbygging”.

 • 70 prosent svarer at de har fått økt kompetanse om innovasjon.
 • 67 prosent svarer at de i stor grad er enig i at deltakelse har vært nyttig for virksomheten.

Ålhytta har også vært med flere ganger. Ved én anledning endret prosjektet totalt midtveis i prosessen. Daglig leder Øystein Grøgård forteller at deres deltakelse på Innovasjonsløft i etterkant har gitt virksomheten betydelig verdi, også på bunnlinja. Deltakelsen på Innovasjonsløft var helt avgjørende for at prosjektet ble realisert.

Helhetlig innovasjonsprogram

I høst har det vært kjørt en pilot av Helhetlig innovasjonsprogram, program 1. Store deler av programmet er nå digitalisert, og det er lagt til en ekstra modul til slutt – prosjektlab. Etter endt innovasjonsprogram får man nå tilbud om å delta på prosjektlab for å bidra til at gode prosjekter ikke havner i skuffen.

Det er mulig å melde seg på.

Program 2: (NB! Nye datoer)

 • 7.-8. januar. Tema: Innsikt
 • 9.-10. februar. Tema: Kreativitet/prototype
 • 10.-11. mars. Tema: Forretningsmodell
 • 24. mars. Tema: Suksesskriterier.
 • 21. april. Presentasjon
 • 5. mai. Prosjektlab

Meld din interesse her.

Vil du vite mer om evalueringen av Innovasjonsløft kan det laste ned og lese hele rapporten her:

Oxford Research (2020) Endelig evalueringsrapport av Innovasjonsløft Hallingdal 160620

Skroll til toppen