Innovasjonsløft Hallingdal - Hallingdal Næringshage AS

Innovasjonsløft Hallingdal
– et kompetanseprogram for innovasjon i praksis

Innovasjonsløft er et konsept med målsetting om å øke innovasjonskompetansen til deltakende bedrifter og personer. Programmet ble startet i Ringeriksregionen og videreutviklet i Hallingdal. Buskerud Næringshage kjører også en versjon av dette programmet for i Midt-Buskerud.  

Programmet er et prosjektutviklingsprogram som går over fem måneder, bestående av fem samlinger.
Den enkelte bedrift som deltar arbeider med et konkret innovasjonsprosjekt knyttet til egen virksomhet.

Rull til toppen