Næringshagen kan hjelpe deg

Bedrifter har fått millioner i utviklingsmidler

Se hvilke ordningene som er benyttet i 2020 gjennom virkemiddelapparatet for å støtte innovasjon og utvikling i næringslivet.

Innovasjon Norge har bevilget mer enn 32 millioner kroner i tilskudd til virksomheter i Hallingdal i 2020. Det er nær tre ganger så mye som i 2019. Nær halvparten av midlene (15 millioner kroner) går til satsingen DEFA gjør på Nesbyen, i samarbeid med flere lokale og regionale partnere.

De øvrige millionene fordeler seg på 43 andre søkere. I tillegg har Innovasjon Norge stilt nær 11 millioner kroner til disposisjon i form av ulike former for risikolån. Dette viser Innovasjon Norges egne oversikt (per 9.12 2020).

Les om ordningen med omstillingsmidler for reiselivet fra Innovasjon Norge her. NB. utsatt søknadsfrist til 08.01.2021!

Støtte til utvikling av målbedrifter

Hallingdal Næringshage har i år støttet opp om utvikling i nærmere 80 virksomheter fordelt på alle kommunene i regionen. Det er gjennom næringshageprogrammet tilført mer enn 2 millioner kroner til små og store utviklingsprosjekter i målbedriftene.

Flere av bedriftene har i tillegg fått tilført kompetanse eller finansiering fra andre deler av virkemiddelapparatet. Flere bedrifter har blant annet fått støtte og bistand fra ordninger som Omstillingsmotor, Norsk Katapult og Design og Arkitektur Norge (DOGA). Noen bedrifter fikk også muligheten til et kompetanseløft gjennom ordninger fra Viken fylkeskommune. Ordningen er fremdeles tilgjengelig for større bedrifter.

Som medlem i næringshagen er man også med å støtte opp om fellesaktiviter. Gjennom året har vi, sammen med gode partnere, arrangert mer enn 20 møteplasser, fysiske eller digitale, for kompetansedeling, nettverksbygging og innovasjon.

Koronapandemien fikk Kimen til vekst til å tenke nytt, og stilte 3 millioner kroner til disposisjon for inntil 100 bedrifter i Hallingdal og Valdres. Mange bedrifter benyttet seg av dette tilbudet. Mange har også søkt støtte fra de kommunale næringsfondene, som på grunn av korona i år ble styrket med til sammen 12 millioner kroner. Noen kommuner har søkbare midler igjen.

Forskning og utvikling (FoU)

8 bedrifter registrert i Hallingdal har søkt Skattefunn i 2020. 5 av søkerne har fått godkjent prosjektet, noe som innebærer at bedriften får skattefradrag på 19 prosent for alle sine godkjente prosjektkostnader. Dersom bedriften ikke betaler skatt vil beløpet komme til utbetaling. Ordningen er en rettighet som utløses dersom man jobber med å skape noe som er helt nytt innenfor en bransje, der måten å løse det på ikke er “hyllevare” og kjent fra før.

Regionalt forskningsfond Viken (RFF) har bevilget til sammen 1,4 millioner kroner til flere forsknings- og utviklingsprosjekter som søkerer i Hallingdal står bak. Her er både privat næringsliv og kommuner på listene.

Mange muligheter i 2021

Hallingdal Næringshage blir styrket i 2021, med økte bevilgninger fra Siva. Dette gir muligheter for enda bedre oppfølging av målbedrifter i året som kommer.

I 2021 vil Helhetlig Innovasjonsprogram bli arrangert (tidligere Innovasjonsløft), med oppstart 7. januar. Det er Innovasjonsverket, et prosjekt i Viken fylkeskommune, som har regien. Les mer og meld deg på via denne siden. Programmet har månedlige samlinger frem til mai.

Nytt av året er Kompetansekraft og vekst, der Digital Norway kan hjelpe bedrifter med å bruke data og digitale teknologier for å øke konkurransekraften. Programmet er heldigitalt, fullfinansiert av Innovasjon Norge, og det er fremdeles mulig å melde seg på. Programmet starter 25. januar, og består av digitale samlinger over en to-ukersperiode fra 1. februar til 12. februar. 12 bedrifter er allerede påmeldt. Les mer og meld deg på her.

Hallingdal Næringshage skal bidra til å gi din bedrift sunn vekst og utvikling, også i 2021. Gode prosjekter vil som regel kunne få finansiering. Kontakt oss. Vi kjenner virkemiddelapparatet.

behov
Når det ikke er opplagt hva du må gjøre for å nå målet, om Soria Moria og veien ser ut som et minefelt og en labyrint, så kan det være godt å ha en samtalepartner som kjenner terrenget.
Skroll til toppen