Koronaprogram fra Kimen til vekst

Kimen Til Vekst presenterer en tiltakspakke med konsulenthjelp og økonomisk støtte til smittevernstiltak og markedsføring av virksomheter som trenger hjelp etter koronakrisen.

Programmet vil være åpent for inntil 100 bedrifter i de 12 kommunene i Hallingdal og Valdres.

Hver bedrift kan få dekket kostnader til markedsføring og smitteverntiltak med inntil 30.000 kr. Bedriften får samtidig adgang til inntil 8 timer med rådgivning. Bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke hvis de gikk med et positivt årsresultat i 2019. Tiltakspakken er tilsammen på rundt 3.000.000 kr. Den er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Kimen Til Vekst er finansiert av Sparebank 1 Hallingdal Valdres.

Målsetningen er å øke omsetningen for lønnsomme bedrifter som deltar i programmet. Dette i samsvar med gjeldende smittevernstiltak for bransjen.

Bedrifter i programmet vil få adgang til inntil 8 timer konsulenthjelp uten kostnad for bedriften. Fokus i programmet er å få på plass smitteverntiltak og deretter bruke noe tid på digital markedsføring. Konsulenten kan hjelpe til med utarbeidelse av et enkelt markedsmateriell for digitale flater. Bedrifter i programmet vil få tilskudd til noe markedsføring i digitale flater. Hver bedrift kan få tilskudd på inntil 30.000 kr i tillegg til verdien av gratis konsulenthjelp.

Søknadsskjemaet ble åpnet 11.juni på www.kimentilvekst.no.

Selskaper som søker må ha adresse i Hallingdal eller Valdres. Både aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskaper og andre selskapsformer kan søke. Men søkerne må ha et positivt årsresultat i 2019.

Søker logger inn i skjemaet med sin personlige BankID. Deretter henter skjemaet opplysninger fra foretaksregisteret når du legger inn selskapets organisasjonsnummer. Ha også selskapets bankkontonummer tilgjengelig.

I søknaden blir du bedt om å svare på følgende:

  1. Informasjon om selskap og kontaktperson
  2. Lenke til bedriftens nettside
  3. Markeds- og salgs aktiviteter som er endret som følge av koronakrisen
  4. Hva har de endrede tiltakene kostet?
  5. Smitteverntiltak dere har gjort, og eventuelt hva dere skal gjøre videre
  6. Hva er de antatte kostnader knyttet til smittevern?
  7. Har dere funnet nye produkter eller tjenester som fungerer postkorona?  Jobber dere med å utvikle noen slike hvor dere ønsker en vurdering av disse?
  8. Det vil være med et åpent tekstfelt hvor dere kan gi en kort beskrivelse av hvordan det har gått med deres bedrift. Har dere stengt ned, hvordan har det gått å åpne igjen, hvilken omsetning har dere nå i juni i forhold til en normalsituasjon, har dere normal arbeidsstokk?
  9. Dere må legge med bedriftens kontonummer for utbetalinger.
  10. Årsregnskap for 2019 må leveres som et vedlegg, eller dere kan legge en lenke til hvor vi finner det på nett.

Det er en fordel å lagre teksten i et word-dokument for så å lime det inn i spørreskjemaet ved å kopiere over teksten. Da slipper du å miste innholdet i søknaden om du skulle bli heftet i prosessen, eller hvis nettsiden får problemer med å sende innholdet til server. 

Hvis du blir tatt opp i programmet vil du få tilsendt mer informasjon og forslag om et første møte med tildelt konsulent. Møtet vil skje på Teams eller som et telefonmøte. Der vil det også bli gitt mer informasjon om hvordan vi vil hjelpe din bedrift, og hvordan dere skal dokumentere kostnader som gir grunnlag for støtte.

Skroll til toppen