Siva logo

Næringshagen tilføres mer midler i 2021

Hallingdal Næringshage klatrer i Siva-systemet, og vil få tilført 1,8 millioner kroner hvert år de neste to årene. Det betyr 400.000 mer i året til å støtte utviklingsprosjekter i bedrifter i Hallingdal.

 

Det er 40 næringshager og 30 Inkubatorer i Siva-partnerskapet. Den økonomiske støtten som gis til arbeidet i disse miljøene blir med jevne mellomrom justert etter en rekke kriterier, herunder spesielt aktiviteter som arrangement og utviklingsarbeid i bedriftene (målbedrifter).

Se oversikt over alle medlemmer og målbedrifter her.

Hallingdal Næringshage har de siste årene fått bevilget 1,4 millioner kroner som ramme i året. men fra og med 2021 har vi klatret opp ett nivå i finansieringspyramiden. Det betyr at vi fra og med årsskiftet vil ha 1,8 millioner kroner til disposisjon til disse aktivitetene. Noe vil være øremerket kompetansehevende tiltak og nettverksarbeid gjennom for eksempel arrangement, mens det meste vil gå til å bistå til flere små og store utviklingsprosjekt for bedrifter i næringslivet.

Se oversikt over alle arrangement her.

Utgjør en forskjell

Næringshagen har de siste årene økt bemanningen og mer enn doblet antallet bedrifter som har mottatt utviklingsstøtte, fra ca 30 til mer enn 60 bedrifter i året.

Spørreundersøkelser som er utført i regi av Siva, blant bedriftene som har benyttet seg av næringshagens tjenester, viser at næringshagen har hatt en betydning for utviklingsarbeidet. I 9 av 10 tilfeller svarer bedriftslederne at næringshagen har utgjort en forskjell for bedriftens utviklingsaktivitet. Kun 10% svarer at utviklingsarbeidet ville blitt gjennomført uendret, i samme omfang, og etter samme tidsskjema også uten samarbeideidet med næringshagen. Like mange, vel 10 %, sier at utviklingsarbeidet ikke hadde funnet sted uten næringshagens bidrag.

Næringshageprogrammet har vært administrert av Siva – selskapet for industrivekst, og dagens program gjelder frem til utgangen av 2022. Hvordan finansieringen og nivådelingen blir fra og med 2023 er ikke endelig avklart. Siva er også en av eierne i Hallingdal Næringshage, med en aksjepost på 26,27%.

Les mer om eierskapet i Hallingdal Næringshage her.

Skroll til toppen