Logo til Omstillingsmotor

Digitalt kompetanseløft, nå!

Har bedriften din behov for økt kompetanse på digitalisering og/eller avansert produksjon? Sjekk ut ordningen “Omstillingsmotor”.

 

Digitalisering representerer store muligheter for de fleste bedrifter og vil radikalt kunne endre interne og eksterne prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller. Gjennom Omstillingsmotoren får du bedre kjennskap til og mer kunnskap om metoder og verktøy som vil styrke konkurransekraften din.

Se opptak av frokostmøtet Vannhull – “Hvordan utnytte digitaliseringen til å bli mer konkurransedyktig og få økt omsetning”, som webinar fra 18. juni 2020 her:

Omstillingsmotor er et program som er støttet av Innovasjon Norge der støttegraden kan være inntil 70% av totalen i prosjektet. Bedriftene trenger ikke gå inn med kapital ettersom man kan regne inn egne timer som egeninnsats. Det er med andre ord en generøs ordning, som vil gi bedriften et digitalt kompetanseløft.

Omstillingsmotor handler om å gi små og mellomstore bedrifter i Norge innsikt i hvordan teknologi bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og helt nye forretningsmuligheter. Innsikt og kompetanse blir overført bedriften gjennom skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving.

Ordningen gjelder fortrinnsvis for enkeltbedrifter som har teknologi- eller digitaliseringsbehov, men det kan også være mulig å søke inn konkrete prosjekt som går på destinasjonsnivå, for klynger av virksomheter eller til og med som inkluderer kommuner. Mange av prosjektene som har gått gjennom ordningen har ligget i størrelsesorden på mellom 35.000-600.000 kroner i støtte, men det er i utgangspunktet ikke noe begrensende “tak”.

Ta kontakt med oss i næringshagen for å drøfte mulige prosjekt, med utgangspunkt i din bedrift. Vi har tett dialog med Siva-partner Kongsberg Innovasjon, som er en av partnerne og leverandørene i ordningen. Det vil være mulig å få digitale en-til-en møter med Kongsberg Innovasjon for å avklare mulige prosjekter.

Hvem kan bli med på dette?

Små og mellomstore bedrifter over hele landet kan få sitt eget skreddersydde kompetanseprosjekt.

Hensikten med ordningen er utvikling, innovasjon, omstilling og endring i etablert næringsliv.

NB! Bedrifter i en oppstartsfase er ikke i målgruppen.

Hva får du i Omstillingsmotoren?

Omstillingsmotoren er en satsing som har sitt grunnlag i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Utvalgte klyngemiljøer bruker sin kunnskap og erfaring for å gi små og mellomstore bedrifter, som ikke tilhører klyngen, kompetanseløft på to områder som er særlig viktige for omstilling og fornyelse.

 • Digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne: Et samarbeidskonsortium bestående av Digital Norway, iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg-klyngen.
 • Avansert produksjon (manufacturing): SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.

I 2018 har over 100 bedrifter fått tilgang på oppdatert kompetanse, nye metoder og verktøy.

Hvordan går du frem?

Bedrifter kan ta kontakt med de utvalgte klyngemiljøene for å få vurdert sine behov og mulige løsninger.

Slik går du fram:

 1. Bedriften tar kontakt via kontaktskjema her.
 2. Hvis det er godt samsvar mellom bedriftens reelle behov og hensikten med denne ordningen, kommer avklaringsteamet med et konkret tilbud til bedriften om gjennomføring av et kompetanseløft. Tilbudet inneholder en prosjektplan med kostnadsbudsjett og finansieringsplan.
 3. Hvis bedriften ønsker å akseptere tilbudet, sender bedriften en e-søknad til Innovasjon Norge om delfinansiering av kostnadene.

Hva kan et kompetanseløft i en bedrift eller en gruppe av bedrifter bestå av?

Skreddersydde kurs

Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor.

 • 1-3 dagers kurs
 • Casebaserte og interaktive

Workshops

Utvikle en felles forståelse for, og forankring av, behovet for en endringsprosess, strategien for og målet med prosessen.

 • 1-2 dagers workshops
 • Skreddersydd til bedriften/bedriftsgruppen

Konkurransekraft og Vekst – hvordan bruke digitale teknologier for å møte dine kunders behov. Leveres av Digital Norway.

Hospitering

Gi bedriften en praktisk innføring i hvordan en annen bedrift har gjennomført en endringsprosess.

Rådgivning

Gi bedriften konkrete råd om organisering og gjennomføring av en endringsprosess.

 • Individuell rådgivning til en bedrift
 • Normalt avgrenset til ett ukesverk

Forstudie til utviklingsprosjekt

Analyse av potensialer og risikofaktorer, styrker og svakheter, ressursinnsats m.m, i et planlagt omstillingsprosjekt.

 • Bedriftsinternt prosjekt

Les mer på Innovasjon Norge sine sider, eller gå direkte til Omstillingsmotor.no

Skroll til toppen