Nettverk og samlokalisering

Vil du henge på det som skjer?

Hallingdal Næringshage setter deg og din bedrift i kontakt med de riktige folkene.

Følg med på arrangementskalenderen her.

Vi har et utstrakt nettverk i Hallingdal, og gjennom vårt SIVA-samarbeid har vi tilgang på nettverk og klynger i hele Norge.

Vil du bli en del av et bedriftsnettverk?

Hallingdal næringshage har selv kontor i DBC-bygget på Gol (Gamlevegen 6), der vi er sammen med mange andre bedrifter.

Kontorfellesskap i regionen:

Flå: Flå veksthus.

Gol: DBC-senteret.

Hemsedal: Hemsedal veksthus.

Ål: Torpomoen drift as (Torpo).

Tanken kontorfellesskap i Meieribygget (ved Ål stasjon)

Hol: Geilo næringspark.

 

(Siden er under utvikling)

 

 

 

 

 

Back to top