InnovasjonsLab

En innovasjonslab fungerer som en Workshop, og er en kreativ og skapende metode for å stimulerer til innovasjon. Metodikken er basert på Open Space Technology (OST), og har som primæroppgave å generere ideer, få de til å vokse gjennom samarbeid, og bidra til konkret handling.

Innovasjonslab er utviklet av Innovasjonsverket, et prosjekt støttet av Viken fylkeskommune. Hallingdal Næringshage har arrangert en rekke innovasjonslabber, både bedriftsinterne og på tvers av bedrifter og bransjer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bruke metoden i din virksomhet, eller bli med neste gang vi arrangerer en innovasjonslab med et tema du er engasjert i.

Skroll til toppen