HallingdalsKonferansen

Hallingdalskonferansen har gjennom flere år utviklet seg til å bli en viktig arena for næringslivet i Hallingdal, offentlige organer og politikk. Konferansen er kjent for å sette lokale næringslivsutfordringer på dagsorden, og å bringe rikspolitiske krefter på scenen for å sette Hallingdals-saker på kartet.

Se egen nettside her:

hallingdalskonferansen.no

Velkommen til Hallingdalskonferansen

ARRANGØRER

Skroll til toppen