HallingdalsKonferansen

Hallingdalskonferansen har gjennom flere år utviklet seg til å bli en viktig arena for næringslivet i Hallingdal, offentlige organer og politikk. Konferansen er kjent for å sette lokale næringslivsutfordringer på dagsorden, og å bringe rikspolitiske krefter på scenen for å sette Hallingdals-saker på kartet.

Hallingdalskonferansen fikk egen hjemmeside juni 2022:

Se den her: hallingdalskonferansen.no

Samarbeidspartnere

Skroll til toppen