Bedriftsutvikling - Hallingdal Næringshage AS

Bedriftsutvikling

Vår ambisjon er å hjelpe bedriftene med å nå sine mål. I noen tilfeller er det nødvendig å løse dette gjennom å koble på kompetanse utenfra. Gjennom vårt utstrakte nettverk kan vi koble bedriftenes behov med kompetanse og løsninger fra andre steder.

Vår jobb er å ha oversikt over hvilke miljøer, støtteordninger og virkemiddel som finnes, og hva som er relevant for din bedrift. Vi samarbeider med en rekke kompetansemiljøer både innenfor Siva-strukturen og andre steder.

 

Hallingdal Næringshage bruker kartleggings-verktøyet GrowthWheel til å finne bedriftens styrker, mulige flaskehalser og muligheter. Slik blir det lettere å prioritere hva som bør løses på kort sikt, og hva som med fordel kan vente. Gjennom næringshagen får din bedrift også tilgang til GrowthWheel online, en digital plattform for å drive utviklingsarbeidet frem på.

 

Rull til toppen