logo sponsorer 2021

Sponsorer gir flere tilbud i 2022

Hallingdal Næringshage kan tilby flere gunstige programmer i 2022 – mye takket være mange bidragsytere.

Noen bedrifter legger i disse dager et godt år bak seg, mens andre står i en krevende situasjon, spesielt på grunn av pandemien. Vårt hovedfokus er på innovasjon og ordninger som ser fremover, men også kompensasjonsordninger i forbindelse med covid-19 kan vi bistå med. Se vår oversikt over virkemidler her.

Bedrifter som er ramma av covid-19 og trenger hjelp til omstilling kan ta kontakt med oss her. Bistanden er mulig på grunn av økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune.

Næringshagen er blitt mer tilgjengelig

Hallingdal Næringshage har satset, også gjennom en utfordrende pandemi. På få år har selskapet utviklet seg fra å være et «enkeltpersonforetak» med én ansatt, til å bli et utviklingsmiljø bestående av seks årsverk. Vi er nå koblet til ulike kontorfellesskap i alle kommunene. Se hvor du kan treffe oss i den enkelte kommune her.

Støtte har gjort veksten mulig

Økt tilstedeværelse gjør at næringshagen nå kan bistå utviklingsaktivitet i hele Hallingdal for langt flere virksomheter. I 2021 har vi bistått nærmere 100 små og store virksomheter, med små og store utviklingsoppgaver. Mye av grunnlaget for veksten og aktiviteten er støtten som sentrale aktører i lokalt og regionalt næringsliv har bidratt med. Listen over bidragsytere er lang:

I tillegg er både Viken Fylkeskommune og Siva SF viktige samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere. Stian Bogar, daglig leder i Hallingdal Næringshage, understreker at den økonomiske støtten er av stor betydning.

– Slik støtte er avgjørende viktig for at næringshagen skal kunne ta tak i behov som oppstår, der vi ikke har øremerkede midler gjennom konkrete prosjekter. Støtten gjør næringshagen mer fleksibel, effektiv og virkningsfull, sier Bogar. Han jobber for at næringshagen skal bidra til å løfte Hallingdal, og synes derfor det er fantastisk med samfunnsaktører som ønsker å bygge opp under dette arbeidet.

Viderefører flere program i 2022

Med støtte fra lokalt næringsliv har næringshagen kunnet bistå i forbindelse med konferanser, messer og arrangere frokostmøter. Gjennom 2021 har det, til tross for en pandemi, vært avholdt ca 30 store og små arrangementer og kurs. De fleste har vi kunnet tilby gratis eller til svært gunstige priser, takket være støtten. Også de mange betalende medlemmene har gjennom sitt medlemskap bidratt til dette. Les mer om disse her, og hvordan din bedrift kan bli medlem.

Her er noen av aktivitetene fremover som er mulig å være med på til gunstige priser takket være støttespillere:

  • Vannhull (planlagt januar 2022)
  • Innovasjonsløft (oppstart januar 2022)
  • Kurs i Digital markedsføring (planlagt februar 2022)
  • Kurs i Miljøfyrtårnsertifisering (planlagt mars 2022)
  • Hallingdalskonferansen (planlagt august 2022)
  • Styrekurs (planlagt oppstart i 2022)

Ønsker du å delta kan du skrive hva du ønsker og melde din interesse her.

Skroll til toppen