Temaside – Byggebransjen

Bygg og anlegg er den næringen i Hallingdal med størst verdiskaping, men også størst klimaavtrykk. Denne ressurssiden skal bidra til å hjelpe byggenæringen til grønn vekst og bærekraftig utvikling.

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 250 000 sysselsatte og en omsetning på 600 milliarder kroner i året. Bygg- og anleggsbransjen er svært viktig for hallingdalsregionen. Menon Economics har rangert bransjen på topp når det gjelder verdiskaping, og viser til at det også er den næringen med størst vekst.

For å møte fremtiden vil det være behov for tilpasninger til nye forventninger og krav, samt nytenking og innovasjon. Da er kunnskap om ny teknologi, trender og metoder avgjørende. I samarbeid med en rekke aktører er Hallingdal Næringshage med på en satsing rettet inn mot byggenæringen. 

Nedenfor vil du finne informasjon om arrangement, virkemidler og ulike veier til kompetansepåfyll.

logo viken fylkeskommune

Rådgiving for økt bruk av tre

I arbeidet med å gjøre Viken nyskapende og lede an i det grønne skiftet til et bærekraftig og klimasmart lavutslippssamfunn, er økt bruk av tre i bærende konstruksjoner i bygg et av tiltakene.

Kurs og arrangement fra Grønn Byggallianse

Se oppdatert side over kurs, webinar og andre arrangement i regi av Grønn Byggallianse på denne siden.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.

Ny fagskoleutdanning - Prosjektledelse for anleggsbransjen

Et bransjeprogram innen anleggssektoren ved Fagskolen i Viken. Denne utdanningene vil gi relevant og bransjespesifikk kompetanseheving direkte knyttet til anleggsbransjens behov for prosjektledelse.

Ny fagskoleutdanning - Praktisk ledelse for anleggsbransjen

Et bransjeprogram innen anlegg ved Fagskolen i Viken. Denne utdanningen vil gi relevant og bransjespesifikk kompetanseheving direkte knyttet til anleggsbransjens behov for lederutdanning av fagfolk.

Velg tema som er relevant for din virksomhet:

Tema: Miljødokumentasjon gir muligheter og konkurransefortrinn. Opptak av webinar fra 07.04.2022

Miljødokumentasjon er mye mer enn bare krav. Det gir også muligheter for din bedrift til å skape deg et konkurransefortrinn. Buskerud og Hallingdal Næringshage inviterer til webinar der både dagens krav og framtidige krav til ulik miljødokumentasjon er tema. Webinaret vil omhandle krav fra det offentlige, i form av lover og forskrifter, men også hva ulike markedsaktører vil sette som krav framover innenfor områdene miljø og klima.

Gjennom webinaret vil vi presentere gode eksempler på hvilken miljødokumentasjon som er påkrevd, hva som blir nødvendig i framtiden, og hvordan miljødokumentasjon også kan benyttes som en mulighet for egen bedrift.

Tid: Torsdag 7. april kl. 08:30-10:00.

 • 08:30-0840: Velkommen, kort introduksjon og informasjon
 • 08:40-09:05: Miljødokumentasjon – krav fra marked og myndigheter, Andreas Brekke, NORSUS
 • 09:05-09:30: Miljødokumentasjon inn i bedrift – hvordan jobbe med det i praksis og hvilke fordeler kan det gi. Tina Sletbak-Akerø/Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien
 • 09:30-09:50: Erfaringer fra bedrift som har utviklet nytt produkt – hvordan forholde seg til dokumentasjonskrav. Thomas Lindblad, Wopas
 • 09:50-10:00:   “Tregruppa”, Knut Magnar Sandland, NIBIO.

Se opptak av webinaret her:

Last ned presentasjonen fra NORSUS her.

Last ned presentasjonen fra TREINDUSTRIEN her.

Last ned presentasjonen fra WOPAS her.

Last ned presentasjonen fra TREGRUPPA her.

Last ned invitasjonen til fagdag 20.april her.

Tema: Påbygg i tre. Webinar 19.01.2022.

Å utnytte eksisterende bygningsmasse med påbygg vil i mange tilfeller være en effektiv og miljøvennlig måte å øke bygg- og boligareal på. Bruk av tre i påbygg er godt egnet til dette, ikke minst på bakgrunn av at det er et lett materiale som setter mindre krav til underbygget mht. tyngde på den totale konstruksjonen. Utviklingen går også i retning av det rives mindre og rehabiliteres mer. Da er påbygg et godt alternativ for å oppgradere dagens bygningsmasse.

På webinaret blir det satt fokus på hvilke muligheter det er for bruk av tre i påbygg, eksempler fra prosjekter med påbygg i tre, samt forhold omkring regulerings-/byplanlegging der påbygg er aktuelt.

 • Introduksjon og velkommen. Presentasjon av foredragsholdere. Forsker, Knut Magnar Sandland, NIBIO og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE
 • Muligheter for å benytte tre i påbygg på eksisterende bygningsmasse. Aasmund Bunkholt, Daglig leder, TreFokus
 • Timber on Top – erfaringer og aktuelle prosjekteksempler med bruk av tre i påbygg. Tomas Alsmarker, Chef Innovation & Forskning, Svenskt Trä
 • Planverk – mulighetsrom for påbygg i høyden. Geir Hoff, Team manager, Arealplan og utredning, Sweco

Tema: Leilighetsbygg i tre, med mer enn 4 etasjer. Opptak fra webinar 28.10.2021.

Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å bruke konstruktivt tre også i høye bygg. For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk. Potensiale for å redusere klimagassutslippene i byggenæringen er stor. Årlig settes det i gang rundt 3.500 nye leilighetsprosjekter over 4 etasjer til en verdi på ca. 10,8 milliarder. For å dele kunnskap og erfaringer inviterer BYGG i TRE mfl til webinar med spesielt fokus på lyd og brann i høye leilighetsbygg. 

 • Introduksjon og velkommen, Forsker, Knut Magnar Sandland, NIBIO og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

 • Lyd og akustikk i leilighetsbygg over fire etasjer, Senioringeniør akustikk Alain Bradette, Sweco

 • Branntekniske forhold i leilighetsbygg over fire etasjer, Fagsjef brann og sikkerhet Leif Tore Isaksen, Sweco

 • Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo er et boligprosjekt med 160 selveier- og borettslagsleiligheter. Prosjektet er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre og skal være et forbildeprosjekt som skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen transport, energibruk og materialbruk. Hele prosjektet skal være ferdigstilt Q4 2023. Vi får informasjon om hele prosjektet fra regulering til ferdig prosjektering. Det vil bli et spesielt fokus på hvordan har de prosjektert for å tilfredsstille brann- og lydkravene, samtidig som de har beholdt en stor andel synlig massivtre innvendig. Partner/CEO Olav Birkenes, Birk & Co, Utbygger.

 

Tema: Tre som klimaskall – overflatebehandling og modifisering. Opptak av webinar fra 09.09.2021.

Ved bruk av tre som fasademateriale vil type trevirke, teknisk utforming og behandling ha stor betydning for levetiden til trefasaden. I webinaret under er konstruktiv trebeskyttelse, overflatebehandling og ulike modifiseringer sentrale temaer.

 • Umalte trefasader – materialvalg, detaljering, estetikk og vedlikehold. Avdelingsleder/forskningssjef Lone Ross, NIBIO
 • Overflatebehandlinger og vedlikehold av store trefasader. MSc. Exterior Products Sigve Fjelde, Jotun
 • Modifisert tre til trefasader. Forsker Andreas Treu, NIBIO
 • SiOO:X – New technology with improved features and environmentally friendly wood protection. Chemistry and properties – Referansebygg. Prof. Callum Hill, CEO JCH Industrial Ecology Ltd’s og Odd Einar Reseland, DL Sioo Wood Protection Norge
 • Glimt fra forskningen – kan sitronsyre og sorbitol være det som i fremtiden gjør trevirke holdbart? CIOLForsker Erik Larnøy, NIBIO

Holdbarhet og bruk av tre. Det finnes flere prinsipper for trebeskyttelse, slik som utnyttelse av trevirkets naturlige holdbarhet, konstruktiv trebeskyttelse, bruk av impregnerte trematerialer, bruk av modifiserte trematerialer og overflatebehandling.

Last ned dokument fra NIBIO om holdbarhet og bruk av tre.

Hvordan øke levetiden på tre gjennom modifisering? Les om tremodifisering på NIBIO sine nettsider her.

Les om umalte trefasader på NIBIO sine nettsider. Her kan du også laste ned rapport om fargeendring i umalte trefasader

NIBIO skriver også om en økende interesse for tre og tre-baserte produkter i boliger og offentlige bygg. De fleste nye offentlige bygg i tre er konstruert i massivtre og har god motstand mot brann. Bygninger med trekledning er imidlertid mer utsatt for brann enn bygninger med stål og betong i fasaden. Dette skyldes at trefasaden er utsatt for vær og vind, noe som kan vaske ut eventuelle brannbeskyttelsesmidler. Dagens trend med stadig flere høye trehus krever mer forskning for utvikling av vedlikeholdsfrie og brannsikre trefasader.

Les mer om brannbeskyttelse her.

Jotun viser her hvordan utendørs sprøytemaling fungerer. 

Tema: Trekonstruksjoner i større bygg. Opptak av webinar 25.08.2021:

 • Ulike typer trekonstruksjoner. Fagspesialist trekonstruksjoner Geir Glasø, Sweco
 • Boligblokker og leilighetsbygg i tre. Regionsdirektør Eiendomsutvikling Øst Knut Moe, Boligpartner
 • Trebaserte elementer. Salgs- og markedssjef Kjetil Hustad, RVT.

Les om levetid for tre i utendørs  trekonstruksjoner på NIBIO sine nettsider.

Tema: Klima og miljøkrav. Opptak fra webinar om EPD og LCA fra 16.06.2021.

 • Hva er en EPD, og hvorfor skal en ha det? Info om EPD fra byggenæringens synspunkt. Håkon Hauan, Daglig leder, EPD Norge.
 • Miljødokumentasjonskrav og EPD-prosess. Lars Gunnar Furelid Tellnes, Forsker, Norsus.
 • Programvare for EPD-generator. Ole Magnus Kålås Iversen, Chief technology officer / LCA ekspert, LCA.no.
 • Bruk av EPD i klimagassberegninger av bygg. Kristine Nore, Faggruppeleder Fremtidens Byggeløsninger, Norwegian Wood Cluster.

Klikk på bildet under for å se opptak av webinaret og logg inn med passcode: h?i7*kC#

Webinar fra FutureBuilt og Grønn byggallianse
 • Sirkulære bygg og FutureBuilt, Erlend Seilskjær, FutureBuilt
 • Miljøbasert beslutning om rehabilitering eller rivning. Case Fredrik Selmers vei 5, Marit Kindem Thyholt, sjefsrådgiver, PhD, Skanska Norge AS
 • Ressursutnyttelse i rive- og byggefase, Elin Hansen, prosjektleder sirkulær økonomi, Loopfront
 • Ombruk av bygningsdeler. Erfaringer fra Kristian August gate 13, Åshild Wangensteen, arkitekt og daglig leder MAD
 • Ombrukbarhet. Fra Kristian August gate 23 til Hasle Tre, Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver, Höegh eiendom
 • Endringsdyktighet eksemplifisert Søren Nielsen, arkitekt og partner i Vandkunsten  Architects
 • Verktøy for sirkulær materialhåndtering i BREEAM, Anne Solgaard, Leder for kompetanseheving, Grønn byggallianse
 

Tema: Kan bygg- og anleggsbransjen bli bærekraftig?

Bygg- og anleggsbransjen er av mange kjent som en klimaversting. Samtidig er det mange av disse bedriftene som jobber på spreng for å finne løsninger. En av disse er Asplan Viak. Se webinar der Mie Fuglseth, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak, forteller hvordan de planlegger for morgendagens samfunn.
 

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Byggebransjen står for om lag 40 prosent av Norges energiforbruk og 15 prosent av utslippene. Innovasjon, omstilling og samhandling er essensielt for at bransjen skal bli en reell bidragsyter til det grønne skiftet.

I samarbeid med Ungt Entrepriseforum har Arntzen de Besche invitert sentrale aktører for å rette søkelyset på bygg- og anleggsbransjens rolle i det grønne skiftet.

SINTEF har utvklet et veikart for Grønn anleggssektor som skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Veikartet er ment som et strategisk dokument, og skal bidra til å redusere direkte og indirekte klimagassutslipp innen anleggssektoren. Det er ment for alle som jobber i sektoren, fra byggherrer og leverandører til entreprenører og konsulenter. Fokus er på klimagasser, men veikartet oppfordrer også til å hensynta andre miljøpåvirkninger.

Last ned og les veikartet her.

Se Klimapartner vikens tilbud for utleie av nullutslipps anleggsmaskiner. Viken fylkeskommune leier ut utslippsfri anleggsmaskiner gratis til testing:

Se webinar fra Enova om utslippsfrie byggeplasser:

Les ENOVA sin veileder for utslippsfrie byggeplasser her.

I SSB rapporten «Avfall fra byggeaktivitet» (2019) fremgår det at det genereres 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet hvert år. Det utgjør cirka 14 prosent av alt avfall i Norge, hvorav rundt 5 prosent stammer fra nybygg. I tillegg oppstår det store mengder avfall under produksjonen av byggevarer, i statistikkene regnes dette som industriavfall. Heldigvis finnes flere eksempler på byggeplasser som har som mål å være avfallsfrie. Men hvordan kan vi få det til?

Se også opptak av arrangement under Arendalsuka 2021, med tema og overskriften: Hva skal til for å virkeliggjøre en mer sirkulær byggenæring?

DNV GL har utarbeidet en veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser på vegne av Enova, Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Klimaetaten Oslo Kommune og Nelfo.

Veilederen er utformet som en sjekkliste og skal svare på konkrete utfordringer, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransjen.

Les veilederen for utslippsfri byggeplass her.

Les mer om avfallsfrie byggeplasser på www.avfallsfriebyggeplasser.no.

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp, er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring.

Byggsektoren står for ca. 40 % av globalt energiforbruk og ca. 30 % av globale klimagassutslipp. FNs klimapanel viser til at en stor del av bygningsmassen som finnes i dag, vil eksistere i 2050 og at rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er viktige tiltak for å redusere utslippene.

Skift mener at de viktigste skiftene vi må bidra til innen denne sektoren er å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre og redusere klimagassutslipp når vi rehabiliterer, oppgraderer og bygger nytt.

Grønn Byggallianse og Statsbygg har utviklet en ny veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg.

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen er et verktøy for å gi bestillere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som sluttleveranse.

Les mer om hvordan du gjør det her.

Se webinar om hvordan du bestiller en god ombrukskartlegging, her.

KBN og Norsk klimastiftelse inviterte til et timelangt webinar om rehabilitering framfor riving som lokalt klimatiltak. Se opptak fra webinaret og last ned presentasjonene her.

 

Byggelig.no inneholder Bygg21s råd og løsninger tilpasset der du er i din plan- og byggeprosess. Rådene er for deg som er prosjektleder hos utbygger eller entreprenør, men er og relevante for deg som er prosjektleder hos rådgiver, arkitekt og underentreprenør. Byggelig.no erstatter ikke prosjektstyringsverktøyet ditt, men gir deg gode tips i tillegg!

Se mer om veilederen på byggelig.no. 

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Klikk deg videre for å finne presentasjonene fra møtet.

Målet med standardene er å standardisere koding av komponenter og systemer, noe som kan gjøre det enklere for alle som er involvert i et byggverks livsløp å identifisere komponenter og systemer, og det kan bidra til å minske risikoen for misforståelser og feil.

Standardene for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Se opptak av webinar her:

 

Les mer om standarder for klassifikasjon av byggverk her.

Det har de siste årene vært en økning i offentlig bygg med fokus på bruk av tre som klimatiltak. I den forbindelse har NIBIO, Sweco og NORSUS blitt engasjert av Viken Fylkeskommune i oppdraget angående «Rådgivning for økt bruk av tre», og utarbeidelsen av denne treveilederen er en del av dette oppdraget.

Treveilederen er delt inn etter ulike målgrupper. Den første delen om klimamål gir en bakgrunn i arbeidet med kommunale planer. Kapitlet om «Eier» har som hensikt å veilede kommuner når det har rolle som byggherre for eksisterende eller nye bygg. «Rådgiver»-kapitlet går mer i detalj i prosessen for enkeltbygg, mens «Leverandør»-kapitlet gir en oppsummering av ulike krav til produktdokumentasjon for treprodukter. 

Les mer om treveilederen her.

Les også Trefokus sine veiledere for bruk av tre.

Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, byggherrer og boligutviklere?

Se webinarer fra Grønn Byggallianse fra 31. august 2021 her:


 

Leverandørkonferanse – bruk av fornybar og resirkulert plast i bygg og anlegg from Miljøstiftelsen ZERO on Vimeo.

Forum for fossilfri plast hadde et webinar 11. oktober 2021. På programmet sto krav til sporbarhet og resirkulert råstoff – hvilke krav skal vi stille til resirkulerte produkter?

Se opptak av webinaret her:

Ser du et potensial i å gjøre avfall om til en ressurs? Er du interessert i gjenbruk og ombruk av materialer heller enn å definere det som avfall? 

Sjekk ut nettsidene til Resirkel her.

Eller se webinar fra Asplan Viak om flerfunksjonelle blågrønne tak og ombruk av materialer:

Grønn Materialguide 3.1 hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i en tidlig fase.

Prosjekterende kan bruke guiden som bistand til å definere funksjons- og dokumentasjonskrav, for å sikre valg av produkter med lav miljøpåvirkning.

Les mer om grønn materialguide her.

PEFC-sertifisering er et effektivt verktøy for å sikre tre fra bærekraftig skog. Dette gir deg som sluttkunde i markedet mange muligheter.

Er du merkeeier, detaljist, byggherre, rådgiver eller entreprenør? Da har du som sluttkunde i markedet en avgjørende rolle for å sikre at tre kommer fra bærekraftig skog.

PEFC er frivillig markedsbasert system. Etterspørselen fra deg som sluttkunde vil derfor være svært viktig impuls og signal til leverandører og skogeiere om bærekraftig forvaltning av skogen. Du kan forsterke dette ved å bruke PEFC merket ut mot forbrukerne.

Les mer om PEFC her.

Les mer om CE- og PEFC-sertifisering på Treteknisk sine nettsider.

Miljødeklarasjoner (EPDer) blir mer og mer vanlig som et minstekrav ved leveranse av byggevarer. Statsbygg krever normalt dokumentasjon av de mest brukte materialene i sine prosjekter. I den siste byggemeldingen varslet også regjeringen å vurdere om EPD skal bli et krav i neste revisjon av teknisk forskrift.

 

Les mer om EPD her.

Livsløpsvurderinger (LCA) er en metode for å helhetlig beregne miljøpåvirkningen til et produkt over livsløpet.

Metoden brukes for eksempel til å velge materialer til bygg som skal ha lave klimagassutslipp, og baseres da gjerne på LCA av produkter som er dokumentert med en miljødeklarasjon (EPD).

Miljøsertifisering av bygg har de senere årene blitt vanligere. Bakgrunnen for dette er et økt miljøfokus i byggenæringen, og at sertifisering er en hensiktsmessig måte å få miljøkvaliteter inn i byggene fra planfasen til bygging og drift. I Norge er BREEAM-NOR det mest brukte miljøsertifiserings-verktøyet.

Les mer om BREEAM-NOR her.

Flere finansieringskilder setter krav til miljøprofil. Noen har særordninger som gir grønne prosjekter spesielt gode vilkår. Se for eksempel Sparebank 1 Hallingdal Valdres sitt innslag under Det Norske Byggemøtet 2019, om grønne lån:

 

Digitalisering og bruk av digitale verktøy er veien til en mer bærekraftig byggebransje. Statsbygg har sin klare oppfordring til byggebransjen om å digitalisere informasjonen som idag kun finnes i PDF-format.

Les også om hvordan Statsbygg samarbeidet med Mest Bygg AS i prosjektet Gol trafikkstasjon, et prosjekt som blant annet fikk Bygg 21s pris for beste praksis i 2019.

Les mer her.

Standard Norge viser her kort på hvilken måte BIM er et effektivt verktøy for byggenæringen. 

 

Integrering av andres data. Har du muligheten til å implementere et API i din bedrift sitt system kan du feks hente eksterne data fra byggelig.no inn i ditt prosjektstyringsverktøy?

Les mer om API fra byggelig.no her.

Hvilken retning går bygg-, anleggs,- og eiendomssektoren?

Last ned digitalt veikart for bygg-, anleggs- og eiendomssektoren for økt bærekraft og verdiskaping her.

Se også Digitalt veikart 2.0 fra Byggenæringens Landsforening (BNL) her. 

Prosjektet Systemsmart energibruk ser på hvilke løsninger som alt finnes for å sikre nok energi og effekt til å gjennomføre det grønne skiftet, samt hvilke barrierer som hindrer at løsningene tas i bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører med forskjellige roller i denne omstillingen. Du kan følge prosjektet på nettsiden, systemsmart.no.

Bakgrunnen for prosjektet var at bygg- og anleggsbransjen i Oppdal og Rennebu etterspurte en lokal satsning i bransjen hvor overskuddsmateriale og brukte byggematerialer skulle samles i felles lager for ombruk. 

Les mer om forprosjektet fra Nasjonalparken næringshage her.

Treindustrien har gjort en gjennomgang av hvordan en bedrift kan implementere miljødokuemtasjon inn i egen bedrift. Hvordan jobbe med det i praksis og hvilke fordeler kan det gi?

Last ned PDF her.

Avtrykkskalkulator for bygg

Forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal har utarbeida en kalkulator som viser hvordan ulike materialvalg endrer klimaavtrykket ved bygging av en fritidsbolig. Her kan du ved å velg ulike alternativ på en enkel måte se hvordan valgene dine endrer klimaavtrykket. Ta i bruk avtrykkskalkulatoren her.

Kartlegging av kompetansebehov

kompetansekartlegging

En undersøkelse gjennomført av Hallingdal Næringshage i januar 2021 viste at mindre enn 1 av 3 bedrifter i byggebransjen hadde gjennomført kompetansekartlegging i sin bedrift i nyere tid. Bare halvparten av bedriften svarte at de jobbet aktivt med kompetanseplanlegging.  

Nå er det under utvikling et verktøy for å kartlegge bedriftens digitale kompetanse. Har din bedrift nødvendig kompetanse for å møte dagens og fremtidens krav og forventninger? Sett av 15 minutter til å gjennomføre kartleggingen og få råd og tips om hvordan du kan øke kompetansen på relevante områder. Velg kartlegging spesielt utviklet for bygg og anlegg

Les mer og ta kompetansekartleggingen her.

Loopfront

En ny teknologiplattform og kartleggingsverktøy utviklet av fagspesialister, gjør det mulig å etablere en oversikt over materialer i løpet av noen dager – i stedet for måneder. Med ombruk, resirkulering og salg, får brukte byggematerialer og inventar nytt liv og økt verdi. Vår digitale plattform er designet for å bidra i alle ledd i verdikjeden og forvandle avfall til ressurser.

 

Skjekk ut: https://www.loopfront.com/no/produkt

Rekruttering

Har du behov for å jobbe med rekruttering? Registrer bedriften din på jobbihallingdal.no, Hallingdals rekrutteringsplattform, og gjør det lettere for arbeidskraften å finne deg. Her kan du også helt kostnadsfritt synliggjøre ledige stillinger i din bedrift. Les mer her.

Miljøfyrtårn

Ønsker du å jobbe konkret og målrettet med forbedringer for å redusere kostnader og redusere fotavtrykket i bedriften? Les mer her.

Arbeidsmiljø:

Arbeidstilsynet, YS og IA, har laget et e-læringsprogram for arbeidsmiljø. Se webinar om tilbudet her:

Få tilgang til Arbeidstilsynets e-kurs ved å opprette bruker her.

Arbeidsmiljø: En bra dag på jobb

En bra dag på jobb er et gratis verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er spesialtilpasset ulike bransjer. Vi utvikler verktøyet for nye bransjer fortløpende.

Se mer om verktøyet “En bra dag på jobb” her.

Meld på på her for å bli oppdatert på tema bygg og anlegg

Motta nyheter for bygg og anlegg

Du kan når som helst melde deg av dette nyhetsbrevet. Les mer i vår personvernerklæring

Skroll til toppen