Laster Arrangementer
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Logo miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn (gruppesertifisering)

Hvordan gå fra ord til handling med bærekraft? Et smart sted å starte er å gjøre virksomheten din Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Gjennom et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage og Kimen Til Vekst kan vi tilby en kurspakke som gjør sertifisering svært rimelig!

I oktober starter Hallingdal Næringshage opp med gruppekurs for virksomheter som vil i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering. Medlemmer får rabatterte priser. I tillegge åpner et samarbeid med Kimen Til Vekst opp for muligheten til å dekke deler av kostnadene for bedrifter som gjennomfører sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift.

Kurset har planlagt oppstart 13. oktober 2021. (Endelig datoer for programmet gjøres i samråd med påmeldte deltakere).

OBS! Det er begrenset antall plasser på kurset. Meld deg på nederst på denne siden.

Hvem kan sertifiseres?

Alle virksomheter som fyller disse kriteriene kan delta på kurset:

 • Bedriften må velge ut én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen, og Miljøfyrtårn-ansvarlig og andre i bedriften må belage seg på noe jobb mellom møtene for å komme i mål med sertifiseringen i løpet av kursperioden.
 • Bedriften må ikke være for kompleks. (Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransjekrav).

Hva er inkludert i kurset?

 • Gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og en individuell oppfølging av deltakerne. Kursprisene inkluderer også selve sertifiseringen, men ikke årlige kostnader til Stiftelsen Miljøfyrtårn*.
 • Innledende gjennomgang med bedriften, samt registrering i Miljøfyrtårn-systemet.
 • Tilgang til den elektroniske Miljøfyrtårn-portalen.
 • 3 møter à 2 timer for opplæring.
 • 1 besøk i bedriften for individuell oppfølging.
 • Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte gjennom kursperioden.

Hvordan er veien frem til sertifisering?

 • Arbeidsmøte 1 (2 timer): 13. oktober 0930-1130, (digitalt), om HMS-internkontroll (herunder policy, HMS-mål, handlingsplan, risikovurdering og arbeidsmiljø).
 • Arbeidsmøte 2 (2 timer): 27. oktober 0930-1130, (digitalt), om kartlegging miljøaspekter (herunder energi, transport, avfall og kartlegging av innkjøpsrutiner og krav til leverandører).
 • Arbeidsmøte 3 (2 timer): 18. november 0930-1130, (digitalt), om rapporteringsrutiner og oppfølging.
 • Oppfølgingsmøte med den enkelte virksomhet.
 • Sertifiseringsmøte for bedrift med ekstern sertifisør.

Gjennom kurset vil den enkelte virksomhet få hjelp til å finne riktige kriteriesett og prioriteringer. Deltakere får individuell rådgivning ved behov, og får hjelp til å besvare oppgavene i forbindelse med sertifisering.

Kurskostnader

Ordinær pris: 15.500,- (eks.mva).

Medlemspris: 14.000,- (eks. mva).

Pris målbedrift: 9000,- (eks mva).

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn komme i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte utover det som inngår i tilbudet gjennom gruppesertifisering har ordinær pris på 1250,- (eks. mva) per time. Medlemmer og målbedrifter får rabattert timepris. Ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.

logo kimen til vekst

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet. Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med 12.500 kr for bedrifter med 0-9 årsverk, og 15.000 kr for bedrifter mer enn 10 ansatte. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr.

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år. Kimen Til Vekst vil åpne skjema for søknad om gave rundt 15. september 2021.

Les mer om Kimen Til Vekst her.

Opptak av webinar om Miljøfyrtårn

Se opptak av webinar om Miljøfyrtårn fra 19. august 2021 her: (NB. Gjeldende priser og datoer er de som står omtalt over)

Påmelding

Billetter are not available as this arrangement has passed.

Når

Dato:
13.10.21
Tid:
09:30
Kostnad:
Gratis

Hvor

På nett

Arrangør

Hallingdal Næringshage AS
E-post:
post@nhage.no

Other

Kategorinavn
KURS
Skroll til toppen