Nytt verktøy for å kartlegge kompetanse

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har DigitalNorway utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge kompetansen i egen virksomhet. 

 

Kompetanseverktøyet bygger på sentrale tema som en bedrift må forholde seg til for å evne å utnytte mulighetene innen digital teknologi. Undersøkelsen tar ca 15 minutter å gjennomføre, der daglig leder svarer ut fra virksomhetens behov og ståsted. Undersøkelsen tar for seg sju ulike temaer der digitalisering inngår. Resultatet viser en oppsummering av bedriftens behov, samt anbefalinger til ressurser for å heve grunnkompetanse og spisskompetanse. Målet med verktøyet er å hjelpe virksomheter å kartlegge egne behov, samt å navigere i jungelen av kompetansetilbud.

Verktøyet er foreløpig utviklet i to versjoner: én tilrettelagt spesielt for bygg- og anleggsbransjen, og én for andre næringer.

Verktøyet er helt gratis. Prøv det her:

Kartlegging for bygg- og anlegg.

Kartlegging før øvrige næringer.

Flere av kompetansetilbudene det vises til er heldigitalt og gratis tilgjengelige, blant annet hos Digital Norway eller hos Innovasjon Norge eller hos Prospera.

 

Les mer om prosjektet på Viken sine nettsider.

Skroll til toppen