logo regjeringen

Vil dekke utgifter for innreisekarantene

Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning.

Har din bedrift ekstra utgifter som følge av innreisekarantene? Ordningen som regjeringen har foreslått skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

– Mange bedrifter i Norge, blant annet i verftsindustrien og i bygg og anleggsnæringen, er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen vi nå lanserer skal bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les også om Regjeringens forslag om å videreføre støtte til reiselivsnæringen.

Importsmitte utgjør en økende grad av andelen av smitte som nå finnes i det norske samfunnet. Regjeringen har derfor skjerpet kravene til innreisekarantene. Arbeidstakere skal sørge for egnet oppholdssted med enerom, også for arbeidstakere med fritidskarantene, dersom de ikke benytter seg av karantenehotell.

Karantenereglene medfører store merkostnader knyttet til å håndtere utenlandsk arbeidskraft på en smittevernsmessig forsvarlig måte. Dette gjelder blant annet kostnader til losji, lønn og oppfølging av arbeidere som sitter i karantene. Samtidig gir smitteverntiltakene lavere effektivitet og lønnsomhet i produksjonen.

Les også om tilbudet fra Viken om støtte til kompetanseheving for større bedrifter.

Ikke søkbar ennå

Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag.

Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner.

Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges i lys av smittesituasjonen. Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal forvalte ordningen.

Les hele forslaget her.

Er din bedrift koronaberørt kan Hallingdal Næringshage tilby gratis veiledning.

Skroll til toppen