Illustrasjonsfoto_reiseliv

Støtte til reiselivsnæringen

Regjeringen vil videreføre kompensasjonsordning for reiselivet, men med noen justeringer. Det jobbes med løsninger for de som faller utenfor ordningen, samt ytterligere omstillingsmidler.

 

Det er foreslått flere ordninger for å imøtekomme utfordringene særlig reiselivsnæringen står i som følge av koronapandemien.

Kompensasjon

Kompensasjonsordningen skal bidra til at aktiviteten holdes i gang i reiselivsnæringen i hele landet. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020, og er en forlengelse av tiltak rettet mot reiselivsbedrifter.

– Målet er å hindre at ellers levedyktige reiselivsbedrifter går konkurs, å trygge arbeidsplasser, og gi næringen tid og rom til å tilpasse seg situasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader. Tilskuddet beregnes som før ved at kompensasjonen utgjør selskapets faste, uunngåelige kostnader, justert for selskapets omsetningsfall og deretter for en justeringsfaktor.

Les om ledige studieplasser på Norsk Reiselivsfagskole på Geilo her.

Hva er nytt nå?

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. I den generelle kompensasjonsordningen var for næringslivet tilsvarende terskel 30 prosent. Ved å øke terskelen noe skal ordningen i større grad målrettes mot bedriftene som er hardest rammet.

Det vil ikke lenger være egenandel for å søke på ordningen.

Ordningen gjelder for perioden 1. september – 31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Hvem er denne ordningen for?

Ordningen vil omfatte:

  • Overnattingsbransjen
  • Serveringsbransjen
  • Alpinanlegg
  • Event-, messe- og konferansearrangørene
  • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
  • Formidlingsbransjen
  • Passasjertransport med buss og båt
  • Groundhandling og bakketjenester
  • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med.

Det er lagt opp til at ordningen skal tilbys gjennom Brønnøysundregistrene. Den digitale løsningen må utvikles før den er søkbar.

Hva med reiselivsbedrifter som faller utenfor ordningen?

Regjeringen foreslår også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke er inkludert i kompensasjonsordningen. Ordningen vil ha en ramme på 100 mill. kroner.

Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019.

Dette kan f.eks. være butikker som er helt avhengige av turister, som for eksempel turistbutikker, eller de som leverer mat og bakevarer til hotellene.

Mer til utvikling og omstilling?

Det er tidligere i år satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning for utvikling og omstilling i reiselivsbedrifter. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge, og søknadsrunden ble avsluttet 15. september 2020.

Ler mer om reiseliv på Innovasjon Norge sin temaside om reiseliv her. 

Regjeringen har foreslått å utvide ordningen ut året, og bevilge ytterligere 250 millioner kroner til omstilling i reiselivsnæringen. Forslaget er også at ordningen skal omfatte messe- og konferansearrangørene. Det vurderes også om nyoppstartede bedrifter skal innlemmes i ordningen.

Utvidelse av ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Ingen av ordningen omtalt over er ennå vedtatt og gjort søkbare.

Mer om forslaget kan du lese her.

Skroll til toppen