Ledige studieplasser ved reiselivsfagskolen

Denne uka var det offisiell åpning av Norsk Reiselivsfagskole på Geilo i Hallingdal. Dette er et nytt, praksisnært utdanningstilbud innenfor hotell- og reiselivsbransjen. Skolen har fremdeles noen ledige plasser på flere kortkurs (17-20 studiepoeng). Dette gjelder kurs for reiseliv og destinasjonsutvikling, kommunikasjon, formidling og språk, markedsføring og økonomi, samt kurs for hotelldrift, restaurantdrift og matsikkerhet.

Det er åpnet for opptak helt frem til høstferien (uke 40). Tilbudet vil være spesielt aktuelt for arbeidsledige og permitterte, men studiet er også mulig å kombinere med jobb. Kortkurs vil også kunne bli godkjent innpasset for de som eventuelt senere skulle ønske å bli heltidsstudent.

Les mer om Norsk Reiselivsfagskole her.

Kompetanseheving er smart både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det gjør arbeidstakere mer attraktive i jobbmarkedet, og det vil bidra til å heve kompetansen i den enkelte bedrift. Kompetanseløft er ett av innsatsområdene myndighetene har satset på som mottiltak mot korona-pandemien.

Hallingdal Næringshage har også tidligere skrevet om flere kompetanse-tilbud som er etablert i forbindelse med korona. 

Skroll til toppen