kompetanse

Behov for arbeidskraft eller ny kompetanse?

Flere bedrifter kan synliggjøre sine behov for kompetanse og mer arbeidskraft, og flere permitterte og arbeidsledige kan få påfyll av kompetanse. Slik kan verdiskapingen økes og ledighetstallene reduseres.

Under normale omstendigheter har Hallingdal svært lav arbeidsledighet. Mange virksomheter har opplevd underskudd på arbeidskraft. Slikt hemmer selvsagt vekst, ettersom virksomhetene ikke klarer å utnytte sitt fulle potensiale. Oppgaver forblir uløst.

Så kom korona og snudde situasjonen på hodet. Enkelte kommuner i vår region har nå høyest arbeidsledighet i Norge. Dessverre er det ikke nødvendigvis sammenfall mellom ledig kompetanse og det kompetansebehovet som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Dette gir regionen vår en dobbel utfordring. En del mangler fremdeles arbeidskraft samtidig som mange står utenfor arbeidslivet. Dette krever tiltak!

Kan tette gapet

Noe kan gjøres nå. Det finnes heldigvis mange gode ordninger for at permitterte og arbeidsledige kan få påfyll av ny kompetanse. Mange tilbud er helt eller delvis finansiert av myndighetene. Mange kurs er gratis! Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan se muligheter her. Det finnes en rekke kurs å søke på, med kort eller lenger varighet ut 2020, gjennom ulike utdanningsinstitusjoner. Vi lister opp noen av dem her:

Kommunisér at din virksomhet trenger arbeidskraft

Mange jobber blir aldri lyst ut eller annonsert. Det er uheldig både fordi vi på denne måten underkommuniserer mulighetene. Det ser ut som det ikke finnes jobber å få, mens realiteten er en annen. Bedrifter med behov for mer arbeidskraft bør derfor være tydelig og synliggjøre sine behov. Det er ulike måter å gjøre det på, og ulike kanaler. Her er noen av dem:

I tillegg legger mange bedrifter ut informasjon om ledige stillinger på sine nettsider. Det kan være smart slik at arbeidssøkere som ønsker seg til spesifikke virksomheter vet om kompetansebehovene.

En ny lov om lønnstøtte til bedrifter som tar egne ansatte som er permitterte tilbake i arbeid er under innføring.

Næringshagen som koblingsboks

Hallingdal Næringshage får mange henvendelser både fra arbeidsgivere som ønsker mer arbeidskraft, og fra arbeidssøkere som søker arbeid i Hallingdal. Vi har en stor kontaktflate med næringslivet i hele regionen, og vi formidler selvsagt gjerne kontakt og kobler der det er sammenfallende interesser. Vårt mål er at arbeidslivet får tak i nødvendig arbeidskraft, og at arbeidstakere finner meningsfylt arbeid.

Ta gjerne kontakt med oss.

Skroll til toppen