kimen til vekst samarbeider med hallingdal næringshage

Samarbeider med Kimen Til Vekst

Hallingdal Næringshage samarbeider med Kimen Til Vekst om miljøfyrtårn, digital markedsføring, innovasjonsløft og styrekompetanse.

 

– Samarbeidet gjør at flere bedrifter kan bli miljøfyrtårn, heve sin digitale kompetanse, bedre innovasjonsevnen og få tilgang på styrekompetanse, sier Stian Bogar, daglig leder i Hallingdal Næringshage.

Fra fokus på gründer til etablert bedrift

Kimen Til Vekst (KTV) er en stiftelse opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres (se faktaboks under). Tidligere har fokuset vært rettet mot gründerbedrifter i Hallingdal og Valdres, med unike ideer og skalerbart potensial. I praksis har det kun vært et par håndfuller slike gjennom stiftelsens 12 lange år.

– Satsingen har gitt svakere resultat enn ønsket, innrømmer Øystein Walle, daglig leder i Kimen Til Vekst. Bedriftene Walle har jobbet med lever videre, men det var færre bedrifter som passet inn i modellen enn det stiftelsen trodde ved opprettelsen. Gjennom koronaprogrammet fra Kimen Til Vekst i 2020 kom de på nye tanker. Til sammen 2,4 millioner kroner ble stilt til rådighet for hele 70 bedrifter gjennom et halvt års tid i 2020.

– Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger gjennom koronaprogrammet, noe som førte til at styret vårt ville gjøre mer av dette, sier Walle. Målgruppen er nå bedrifter som skaper arbeidsplasser, er i vekst og kan vise til overskudd.

Samarbeid på flere områder

– Vi vil gjerne nå satse på etablerte bedrifter i samarbeid med næringshagen. Vi vil heve kompetansen til mer modne bedrifter, og hjelpe disse et hakk videre, sier Walle. Samarbeidet er alt godt i gang.

  • Hallingdal Næringshage har allerede gjennomført to workshops i digital markedsføring, der Kimen Til Vekst dekker kostnadene. Ut over høsten vil 16 bedrifter få tilbud om individuell oppfølging. De som er interesserte i å bli med på neste runde workshops med digital markedsføring kan melde sin interesse her.
  • 13. oktober starter kurs i Miljøfyrtårn, sterkt subsidiert av Kimen Til Vekst. Søk om støtte fra KTV her, og meld deg på kurs her.
  • Program nummer 12 av Innovasjonsløft er i full gang. Her er Kimen Til Vekst en av flere økonomiske bidragsytere. Neste Innovasjonsløft er planlagt startet opp i januar 2022. Meld din interesse her.
  • Det er også et program under utvikling for styrekompetanse. Satsingen innebærer økonomisk støtte fra Kimen Til Vekst slik at et eller flere styremedlemmer kan delta i et kursprogram. Videre kan etablering av elektronisk oppfølging av styrearbeid støttes en periode. I noen tilfeller vil også en erfaren styrementor stilles til disposisjon for en del styremøter over en gitt periode.

Til sammen bidrar KTV med 3,1 millioner kroner i 2021 og 2022 gjennom programmene for kompetanseutvikling, nå rettet inn imot etablerte bedrifter. Stian Bogar er svært tilfreds med kursendringen.

– Dette gjør det lettere for oss å tilby kompetanse på det grønne skiftet, digitalisering, innovasjon og ledelse. Enda flere vil kunne ta i bruk et miljøledelsessystem, få bedre kompetanse på innovasjon og digital markedsføring. Og vi kan bidra til å styrke styrene i bedriftene.


logo kimen til vekst

Fakta: Stiftelsen Kimen Til Vekst har som formål å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak. Stiftelsen er opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål. Formålet skal realiseres ved at stiftelsen yter økonomisk tilskudd til programmer for kompetanseheving i bedrifter i Hallingdal.

Skroll til toppen