Nye eiere med ambisjoner for hele regionen

Det nye eierskapet har medført en helt ny styresammensetning. I tillegg har vi fått både bank og forsikring, samt Siva med på en ekstrasatsing

Hallingdal Næringshage har økt porteføljen fra 40 til 50 næringshagebedrifter (målbedrifter). Mange av disse bedriftene har fått tilgang til nettverk, kompetanse og finansiering som de ellers ikke hadde tilgang på. To bedrifter har fått gjennomført testing og analyse ved testssentre under ordningen Norsk Katapult. Ytterligere to har prosjekter til vurdering akkurat nå. Ordningen inkluderer både tilgang til testmiljø, kompetanse og finansiering.

Flere bedrifter har fått tilsagn om økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Flere er i dialog om kommende prosjekter. Enkelte er i gang med FoU (forskning og utvikling), som innebærer både nyskaping og mulig finansiering via ordninger som Forskningsrådet administrerer. Noen bedrifter er koblet på kompetansemiljøer til f.eks inkubatoren Pan Innovasjon.

En av målbedriftene våre, Hallingplast AS, nominerte vi til Siva-prisen. Hallingplast gikk helt til topps og vant Siva-prisen 2019 i tøff konkurranse med innovative miljøer i hele landet. Hallingplast er nå også blitt en av eierne i næringshagen. Se den nye eierstrukturen her.

Andre bedrifter har fått utvidet nettverket sitt, og fått nye oppdrag via deltakelse på diverse arrangement eller utviklingsprogrammet Innovasjonsløft Hallingdal. Før utgangen av 2019 hadde mer enn 50 virksomheter deltatt på dette programmet. Mange har implementert metodikken i egen organisasjon for å holde trykket på innovasjonsarbeidet oppe.

For 2020 har vi som mål å skape kvalitetsvekst på våre leveranser. Vi gleder oss til å komme igang, og ønsker samtidig alle et næringsrikt nytt år.

Skroll til toppen