Illustrajon på IT-Hub Hallingdal

Vil bygge et attraktivt miljø for IT-hoder

Nå kan små og store selskap med digital spisskompetanse finne sammen. IT-Hub Hallingdal skal være en klynge for IT-folk, og gjøre digitale tjenester lettere tilgjengelig for næringslivet.  

 

-Vi tror potensialet i det å ha et attraktivt miljø for IT-folk er veldig stortDet er viktig for de som jobber med IT og digitale tjenester, men også for de som trenger tjenesteneVi tror dette også kan gi tilflytting, sier Bernt Ivar Bergum, bedriftsrådgiver fra Hallingdal Næringshage. Han er engasjert som prosjektleder for IT-Hub Hallingdal. Foreløpig er det kun et forprosjekt, men dersom det er et tilstrekkelig behov for et bransjenettverk på dette feltet, er ambisjonen å etablere et nettverk på fast basis. 

IT-Hub Hallingdal skal koble små og store IT-virksomheter.
Prosjektgruppa i IT-Hub Hallingdal: Svein Solhjell (bak. f.v.), Erling Torkelsgard, Knut Jakob Larsen, Eilev Halbjørhus og Bernt Ivar Bergum (framme).

Kobler kompetanse

Det mangler ikke nødvendigvis på digital kompetanse i distriktene, men den kan væra vanskelig å finne. Det har blant annet Eilev Halbjørhus erfart. Han regner seg som et «IT-hode» og har drevet selskapet Hallingdata AS både alene, og med et par ansatte. Han tror vekst og utvikling ligger i å samarbeide på tvers av små og store selskap. Han er selv initiativtaker til prosjektet, etter å ha testet ideen i Innovasjonsløft Hallingdal. 

-Jeg er sikker på at det sitter mange IT-folk rundt i Hallingdal. Dersom vi klarer å koble disse sammen, tror jeg mange vil se at de har mye å snakke om, sier Eilev Halbjørhus. 

Bruse AS bygger fibernett til folk i Hallingdal, på vegner av Hallingdal Kraftnett, og selger tjenester som bruker fiber. Selskapet har vokst ut av lokalene sine og til høsten flytter de inn i nye lokaler i Gol sentrum. Da er planen å legge til rette for at også andre IT-bedrifter skal føle seg velkomne. 

-Vi bygger og drifter samfunnskritisk digital infrastruktur i Hallingdal. Nå ønsker vi også ta samfunnsansvar og være med å legge til rette for et attraktivt IT-miljø, sier Svein Løstegård Solhjell, daglig leder i Bruse AS. Selskapet er prosjekteier for IT-Hub Hallingdal. Når Bruse åpner dørene i nyoppussa lokaler i Furuvegen 5 (tidligere Hallingsenteret) utpå høsten, er planen at IT-folk virkelig skal føle at døra er åpen for å koble seg på, både det fysiske nettverket, men også gjennom bransjenettverket – IT-Hub Hallingdal.  

Kommuner og næringsliv står sammen

De seks kommunene i Hallingdal samarbeider på IT-området, både om drift og tjenesteinnovasjon. Daglig leder i IKT Hallingdal, Erling Torkelsgardhar kun én kunde, og det er kommunene. I praksis er det Knut Jakob Larsen, IKT koordinator i Regionrådet for Hallingdal, som bestiller IT-tjenester for samtlige kommuner på samtlige tjenesteområder. IKT Hallingdal er selv et av de større IT-miljøene i regionen, men det gjør ikke interessen mindre for å være med. 

-Dette har vi virkelig trua på. Jeg tror vi potensielt kan få mye ut av et miljø der både det offentlige og det private møtes, sier Knut Jakob Larsen. Erling Torkelsgard er enig. 

IT-Hub Hallingdal er i først omgang kun et forprosjekt, med støtte fra Viken fylkeskommune på 195.000 kroner. I prosjektet skal vi se om det er mulig å bygge en digital og fysisk nettverksarena og møteplass på IT-fagfeltet, som kan innby både til samarbeid, vekst og utvikling. Samlokalisering er ikke et mål. Tvert om håper vi et sterke miljø i Hallingdal kan bidra til at flere ser mulighetene for å bo ute i distriktene, men likevel ha et forankringspunkt i et større miljø. Vi tror IT-Hub Hallingdal både vil være til nytte for de som vil være en del av et slikt miljø, og de som vil ha digitale tjenester. 

– Her er det bare å koble seg på, sier prosjektdeltakerne. Forprosjektet skal etter planen avsluttes ved årsskifte 2020/2021. Dersom interessen er tilstede kan IT-Hub Hallingdal bli videreført. Forstudien skal blant annet avklare i hvilken form og på hvilken måte.

Prosjektgruppa
IT-hoder: IKT koordinator i Regionrådet, Knut Jakob Larsen (f.v.), daglig leder i Bruse Svein Solhjell, daglig leder i Hallingdata Eilev Halbjørhus. og daglig leder i IKT Hallingdal Erling Torkelsgard.

Hvordan kan jeg koble meg på?

Prosjektet IT-Hub Hallingdal har etablert en egen nettside.

Alle som ønsker å følge med på nyheter og aktiviteter relatert til IT og digitalisering kan følge IT-Hub Hallingdal på Facebook.

De som ønsker å være med i IT-Hub Hallingdal kan melde seg på LinkedIn-profilen til IT-Hub Hallingdal

Det planlegges et arrangement i regi av IT-Hub Hallingdal i oktober 2020.

Skroll til toppen