Innovasjon i Hallingdal – Hva nå?

Starter flere innovasjonsprogram i 2021

Helhetlig innovasjonsprogram nummer 11 starter 16. februar. Konkurransekraft og vekst har oppstart 25. januar.

 

De siste årene har det blitt gjennomført flere innovasjonsprogram i Hallingdal. Både private og offentlige aktører har deltatt, med små og større utviklingsprosjekt. Mange har lært nye metoder å jobbe på samtidig som man har utviklet nye produkter eller tjenester.

Det har vært kjørt åtte program av Innovasjonsløft før Helhetlig innovasjonsprogram overtok høsten 2020. 16. februar starter program nummer 11. Nå er det i regi av Innovasjonsverket, et prosjekt som er eid og drevet av Viken fylkeskommune. Hallingdal Næringshage er en av flere samarbeidspartnere.

Se en kort teaser om utviklingsprogrammet her:

Det er fremdeles mulig å bli med. Gründere betaler en egenandel for deltakelse på 5000, mens øvrige betaler 20.000. Påmelding gjøres her.

Helhetlig innovasjonsprogram går over fem måneder fra start til slutt, med månedlige (digitale) samlinger. Det planlegges også et program nummer 11.

Konkurransekraft og vekst

Nytt av året er at vi også gjennomfører Konkurransekraft og vekst, et annet utviklingsprogram som holdes av Digital Norway. Det er et langt mer komprimert program, som kun går over to uker, og med ekstra fokus på digitalisering og bruk av data for å skape verdi og økt konkurransekraft.

Se webinar om programmet her:

 

Dette programmet er fullfinansiert av Innovasjon Norge, og det er kun deltakernes egne arbeidstimer som er egeninnsatsen. (PROGRAMMET ER IGANG)

Innovasjonsprogrammene har stor effekt

Gjennom deltakelse i innovasjonsprogrammer risikerer man både å få utvidet nettverket sitt, man kan oppnå økt innovassjonsevne, bedre kompetanse på omstillings- og endringsarbeid, samt å få inspirasjon. En evaluering av de første prgrammene av Innovasjonsløft viser at deltakerne sitter igjen med varige verdier. Les mer om det her.

Skroll til toppen