Spørreundersøkelse om korona-situasjonen etter vedtaket om “nedstengning” av Viken

Hallingdal Næringshage gjennomfører en NY spørreundersøkelse på oppdrag fra destinasjonsselskapene i Hallingdal. Målet nå er å få oversikt over hvordan koronapandemien har påvirket næringslivet ETTER at Viken ble “nedstengt”.

 

I begynnelsen av mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse om korona-situasjonen, hvor målet var å få oversikt over hvordan koronapandemien hadde påvirket næringslivet i Hallingdal.   Vi fikk inn svar fra 176 bedriftsledere og undersøkelsen ble avsluttet før vedtaket om “nedstengning” av Viken trådte i kraft den 15. mars .  En oppsummering fra undersøkelsen kan du lese her: – Situasjonen er alvorlig for reiselivet .

Vi gjennomfører nå en ny spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan situasjonen  har endret seg ETTER “nedstengningen” 15. mars, slik at vi  kan si noe generelt om hvordan dette vedtaket har truffet ulike næringer i Hallingdal. Gjennom denne undersøkelsen håper vi å få et sannferdig bilde av situasjonen. Undersøkelsen går ut til alle næringsdrivende, men håp om at den besvares samvittighetsfullt. Svarfrist 8. april kl. 12:00.

Trykk her for å ta spørreundersøkelsen.

Skroll til toppen