Åpen portal for å søke om kontantstøtte

Her er viktige forberedelser du må gjøre nå:

Klargjør sammenligning av kvalifiserende omsetning for mars 2019 og 2020, herunder vurdere om omsetningen er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig basert på de respektive månedsregnskapene.

Ta stilling til hva som er uunngåelige faste kostnader for mars 2020 og kontroller at kostnadene er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig.

Pålagt stenging eller ikke?

Pålagt stengt ned av staten?

 • Ingen egenandel
 • Justeringsfaktor, får dekket inntil 90% av uungåelige faste kostnader pr måned.

Ikke pålagt stengt ned? (med omsetningssvikt på 20% for mars)

 • Egenandel på 10.000,-
 • Justeringsfaktor, får dekket inntil 80% av uungåelige faste kostnader pr månen.

Hvor mye kontantstøtte kan jeg få?

Benytt formlene for å se om man kommer over 5000,- som er minste støttebeløp

 • Pålagt stengt ned av staten:
  Reduksjon i omsetning (%) x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90%.
 • Ikke pålagt stengt ned :
  Reduksjon i omsetning (%) x (uunngåelige faste kostnader eigenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80%

Last ned Excel-kalkulator for å regne ut hvor mye kontantstøtte du kan få
Kalkulator – Kontantstøtte (pålagt stengt)

Kalkulator – Kontantstøtte (omsetningsfall)

Merk:

Digitalisert søknadsprosess

Kompensasjonsordningen blir forvalta av Skatteetaten og søknadsprosessen vil i stor grad være digital. Bedriftene rapporterer selv inn omsetning for månaden det blir søkt for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tenester a vil ha eit innebygd kontrollsystem for å verifisere søkeren og beløpet det blir søkt om, opp mot ulike registerdata. Dersom alle kriterier er oppfylte, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil òg være en ordning med manuell behandling for søknader som ikke kan behandlast automatisk.

Kvalitetssikring og etterkontroll

I tillegg til automatiske kontroll og kryssjekking i selve søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt, og ha bekreftelse fra regnskapsføreren eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktige.

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten

For bedrifter som er pålagt å stenge av staten er det gitt spesielle regler som følge av at disse bedriftene opplever total omsetningssvikt som følge av påbudet. Dette gjelder følgende bedrifter:

 • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • Virksomheter som utfører alternativ behandling
 • Treningssenter, svømmehaller, badeland og lignende
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og lignende
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen uten servering av mat, som utesteder og barer.

Hva er definert som “uunngåelige kostnader”?

Kompensasjonsordningen gjelder for uunngåelige faste kostnader. Dette er kostnader som går selv om virksomheten opplever omsetningssvikt, f.eks husleiekostnader.
Som uunngåelige kostnader blir regnet kostnader som bedriftene selv ikke kan redusere på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtaler o.l. inngått før 1. mars.
Dette medfører at det bare blir gitt kompensasjon for redusert husleie, og ikke for husleien som normalt ville blitt betalt.
Departementet vil i forskriften gi nærmere avklaring på hva som kan regnes som uunngåelige faste kostnader.

Skroll til toppen