Nasjonalt kurssenter på Geilo for industrien

KRM er landets ledende kursleverandør innen drift og vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr. Fagskole-status gir nye muligheter.

 

Selv om kurssenteret til KRM er på Geilo er det for mange i Hallingdal en godt bevart hemmelighet. Det er kanskje ikke så rart. De fleste av kursdeltakerne kommer nemlig fra landbasert industri og offshorebransjen fra helt andre steder i landet, eller utlandet. Både store og små bedrifter innen kraftverk, produksjon, gruve, verksteder, skogindustri, næringsmiddel, havbruk, rederi og ferjeselskaper bruker KRM, og innen offshore er samtlige operatør-selskaper og drillingselskaper i kundekretsen.

Kurssenteret har eksistert i 30 år og i et nært samarbeid med NKI i de siste 20, men nå har KRM selv søkt og fått godkjennelse som fagskole. I praksis innebærer det tilbud om en rekke mindre emner, som enten kan tas enketvis, eller som en kursserie som til slutt resulterer i godkjennelse som fagtekniker.

I kurskatalogen finnes en rekke korte og intensive kurs som er relevante for alle aktører som håndterer maskineri og hydraulisk utstyr. I Hallingdal er det relevant blant annet for kraftbransjen og reiselivet (tråkkemaskiner og skiheiser m.m.). Med økt kompetanse om for eksempel prediktivt vedlikehold kan man oppnå redusert driftsstans. Det gir selvsagt både redusert risiko og bedre økonomi. I reiselivet vil det som oftes også føre til bedre kundeopplevelser.

I de store lokalene til tidligere Geilo verktøy i Hol kommune står i dag en maskinpark til 30-40 millioner kroner. Kombinert med ca 50 kursholdere med spisskompetanse på sitt fagområde har KRM et unikt tilbud i norsk sammenheng.

Les også: Bedrifter berørt av korona, som har kompetansebehov kan søke om inntil 700.000 kroner i støtte fra Viken fylkeskommune.

Les mer om KRM her.

Skroll til toppen