Logo til Viken fylkeskommune

Ny ordning for kompetanseheving i bedrift

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte.

Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Søknadsfristen er 1. mars.

For interesserte søkere: Bli med på informasjonswebinar 9.2 i regi av BI, som skal gi en kort innføring i hva BIO-ordningen innebærer og hva BI kan bidra med faglig for din virksomhet.

BIO-midlene (Bedriftsinternopplæring) er ment å skulle lette hverdagen for virksomheter som er rammet av koronapandemien. Da ordningen ble lyst ut i fjor førte det til at ansatte kunne ta kurs og få opplæring i stedet for å bli permittert. Midlene bidro både til færre permitteringer, og at bedriftsledere kunne tenke langsiktig om hva slags kompetanse de ansatte behøver for fremtiden. I fjor ble BIO-ordningen lyst ut i flere omganger, og i siste runde forbeholdt større bedrifter.

Ordningen er nå for alle

Nå er det mulig for alle bedrifter, uavhengig av størrelse, å søke. Det kan søkes om maksimalt 700.000 kroner per bedrift. Videre er det ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.

Les mer om ordningen her.

Skroll til toppen