Logo til Viken fylkeskommune

Kompetanse og opplæring i bedrifter

Store bedrifter berørt av korona kan få støtte til kompetanseheving.

Viken fylkeskommune opplevde stor pågang av søknader på ordningen med støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Fylkeskommunen opplyser at rammen på 24 millioner kroner avsatt til ordningen er tildelt ca 130 bedrifter i hele Viken.

Inkludert på lista som får støtte til kompetanseheving er flere bedrifter fra Hallingdal, deriblant Hallingdølen AS, Hillbilly MTB, Hol Bygg AS, House of Hygge AS, Nesbyen Turist- og Næringsservice AS, Vinn AS Hallingdal og Ålhytta AS. Disse har til sammen mottatt mer enn 1.700.000 millioner kroner i eksterne midler til å heve kompetansen eller drive opplæring i sine virksomheter. Maksgrense for støtte var satt til 300.000 kroner per bedrift. Se lista over alle som har fått støtte her.

Nå er søknadsordningen utvidet, men forbeholdt bedrifter berørt av korona, som har mer enn 25 årsverk. Maksgrense for støtte er også utvidet til 2 millioner kroner per bedrift.

Les mer om de nye vilkårene her.

Søknad må leveres via portalen www.regionalforvaltning.no, innen søknadsfristen 4. juni 2020.

Kompetansemidlene er ment å stimulere til å igangsette aktivitet i virksomhetene, som gir ansatte økt kompetanse, og som bidrar til at bedrifter kan unngå permitteringer, eller at bedriften blir i stand til å ta permitterte tilbake til arbeidsplassen. På denne måten kan en vanskelig periode, som følge av korona-pandemien, snus til noe positivt for bedriften.

Skroll til toppen