viser rekrutteringsportalen jobbihallingdal.no

Hallingdal lanserer ny jobbportal

Hallingdal har fått et nytt rekrutteringsverktøy. Jobbihallingdal.no er møteplassen for arbeidsgiver og jobbsøker, men også for folk som ser på Hallingdal som en fremtidig arbeidsplass.

 

Endelig kan vi si at Jobbihallingdal.no er lansert. Håpet er at rekruttering dermed skal bli enklere.

Mange ønsker å bosette seg i naturskjønne omgivelser i Hallingdal, tett på fjell og friluftsliv. En del tror dessverre at det ikke finnes relevant arbeid. Noe av årsaken kan være at mange av arbeidsmulighetene blir underkommunisert. NAV Hallingdal antar at kanskje så mye som 70 prosent av de faktiske ledige stillingene i privat næringsliv ikke lyses ut. Med Jobbihallingdal.no har virksomheter med et kompetansebehov nå fått en nyttig redskap.

Jobbihallingdal.no “snakker med” flere andre stillingsdatabaser, blant annet arbeidsplassen.no (fra NAV). Dermed kan både arbeidsgivere og arbeidssøkere i realiteten nå ut til flere, på en enklere og samtidig mer målrettet måte.

Før korona-pandemien inntraff var arbeidsledigheten i Hallingdal svært lav. I enkelte bransjer kunne man i realiteten oppleve et underskudd på arbeidskraft. Når jobbihallingdal.no lanseres er flere arbeidstakere enten permittert helt eller delvis, eller sagt opp. Mange av disse har heldigvis gode muligheter for å komme tilbake til jobben de hadde, mens andre må ut på jobbjakt. Vi håper og tror Jobbihallingdal.no også kan bidra til å koble flere ledige med en arbeidsgiver.

Men det stopper ikke der. På Jobbihallingdal.no kan selvsagt aktive jobbsøkere, men også andre som ønsker å være tilgjengelige i jobbmarkedet i regionen, opprette sin egen profil. Hallingdal er i praksis en stor bo- og arbeidsregion, der mange pendler internt kommunene i mellom, men der få pendler inn og ut av regionen. Med Jobbihallingdal.no er målet at det skal bli lettere for de som ønsker arbeid i regionen vår å finne det, eller selv bli funnet av en arbeidsgiver på jakt etter akkurat din kompetanse. Jobbihallingdal.no er altså også for de som ikke allerede bor eller jobber i regionen i dag, men som kan tenke seg å ville det, dersom det dukker opp interessante tilbud om jobbmuligheter.

Jobbihallingdal.no hadde lansering på møteplassen Vannhull Hallingdal 18. september 2020, der temaet var nettopp rekruttering av arbeidskraft. Jobb-portalen er en del av et større rekrutteringsprosjekt som Regionrådet for Hallingdal har jobba med det siste året, i samarbeid med blant annet NAV Hallingdal og Hallingdal Næringshage. Prosjektet er støtta av Viken fylkeskommune.

utlysning på 1-2-3
Enkel registrering enten som arbeidsgiver eller arbeidssøker

Den tekniske løsningen er et resultat av samarbeidet mellom IT-aktører som har funnet hverandre gjennom IT-Hub Hallingdal, et annet prosjekt som fylkeskommunen har støtta. IT-selskapene er Hemsedal-selskapet Hallingdata og Browse, lokalisert på Ål. IT-Hub Hallingdal kan du lese mer om her.

Skroll til toppen