skjermdump

Gode råd fra Hidden-gründer

Pål Terje Rørby var gjest i vårt første webinar i serien Digital og global. Les et utdrag eller se hele webinaret i opptak og bli med på hans gründerreise fra idé til internasjonal satsing.

 

Hidden er historien om Manglerud-gutten Pål Terje Rørby, som dro til fjells for å stå på snøbrett. På veien snubla han over både tusser, troll og haugafolket og ble bergtatt. Den digitale appen for historieformidling er et salgs moderne eventyr, som det ennå er litt for tidlig å si hvordan ender. Før korona var Hidden i bruk i sju land. I webinaret forteller han om reisen så langt, og hva han mener skal til for å lykkes.

– De kommunale næringsfondene er sjelden store, men for den som får støtte derfra er det viktig. Støtten viser at det er noen som tror på deg, sier Rørby. Det starta med kommunal støtte også for hans del. Og det starta med pitching. Som gründer handler det om å fatte seg i korthet. Om å sortere ut det viktige. Det er avgjørende viktig for å få med seg folk. Han anbefaler varmt deltakelse i startupp for de som har ideer og Innovasjonsløft (som nå går under navnet “Helhetlig innovasjonsprogram”), for de som vil bli gode på å teste og sette ideene ut i praksis.

– Du kommer ikke utenom det å stå på noen scener, sier han. De som har opplevd Pål “live” vet at han er helt rå på pitching – det å selge inn et tydelig og konsentrert budskap på en kort tilmål tid. Det var en pitche-konkurranse som var vendepunktet også for Hidden. Lenge gikk ideen under navnet “Skjult”, men da det gikk opp for han at han ikke hadde tenkt stort nok, endret fokuset seg til å skulle fungere også globalt. Da ble Skjult til Hidden. I stedet for å velge løsninger som kun ville fungere i Norge landet valget på løsninger som kunne fungere globalt. For Hidden sin del handler det blant annet om valg av kartløsninger og modulering som åpner for flere språk.

– Kunsten er å tenke globalt fra starten, sier han. Det er som regel skalingspotensialet som åpner døra for investorer, også for Innovasjon Norge. Innovasjon Norge skal være et virkemiddel for norske næringsaktører som vil skape noe mer enn bare sin egen arbeidsplass. Ofte handler det om å tenke at markedet er større enn nærmarkedet, kanskje til og med internasjonalt. Hidden fikk 1 million i bedriftsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge i 2018.

– Innovasjon Norge var tidlig inne, på en god måte og de stilte krav. Det fungerte som et incentiv for investorer til å hoppe ned fra gjerdet på rett side, forteller han. Rørby mener gründere må regne med å møte 10.000 nei for å få ett ja. Selv om det har vært tungt også for Hidden har det ikke blitt så mange nei. Pitchekonkurransen Slush i Finland åpnet nemlig døra til Telia. Da Telia ringte han dagen etter konkurransen var han nær ved å slenge på røret, for sliten som han var, var han ikke klar for å kjøpe abonnement da. Telefonen skulle vise seg å være starten på et avgjørende viktig partnerskap. Telia er en partner som opererer i flere land. Når man skal inn i et nytt land og nytt marked er det viktig å ha med seg en partner som kjenner både kulturen og markedet.

Han måtte ellers ut av Hallingdal for å finne partnere, med få unntak, nemlig Hallingdata.

– Vi har samarbeidet mye med Hallingdata som har god kompetanse på programmering, men vi har lite kompetanse på VR og AR i Hallingdal, sier han. Rørby tror det vil være krevende også å tiltrekke seg unge folk som er de som kan dette så lenge vi ikke har noe miljø for slikt. Forhåpentligvis kan prosjektet IT-Hub Hallingdal bidra til dette. Målet med dette er å samle IT-folk og skape et digitalt miljø.

– Vi må få dette opp på et regionalt nivå, ellers vil det være umulig, sier han. Han innrømmer slik sett også at det foreløpig er noe begrensede muligheter for lokal verdiskaping av digitale app-innovasjoner i Hallingdal selv om Hidden skulle lykkes med vekst, også globalt.

Pål Terje Rørby er i dag ordfører i Hemsedal kommune på heltid, men han har fremdeles ca 1/4 eierpost i Hidden AS, og styreposisjon.

Du kan se opptak av hele webinaret her:

Skroll til toppen