logo StartOff

Få støtte til sirkulære prosjekt

StartOff finansierer sirkulære prosjekter og kobler offentlige oppdragsgivere med startups via startup-vennlig anskaffelse.  

Passer StartOff for din startup?

Utgangspunktet for prosjekter i StartOff er problemstillinger som en offentlige virksomhet søker nye løsninger til. StartOff-prosjekter kunngjøres som konkurranser. Alle type leverandører kan delta og sende inn idéskisse. Eneste krav er at de er registrert i et foretaksregister.

Ordningen passer for alle små selskaper som har kapasitet. Erfaring med relevant teknologi eller bransje for den aktuelle konkurransen vil være en fordel, men ikke et krav.

På lenken under kan startups spille inn forslag til konkurranser de kunne tenke seg å søke på, for å bidra til at behov i det offentlige dekkes på en bedre måte. Det oppfordres også til å ta kontakt med offentlige virksomheter dere identifiserer behov hos, til å foreslå å igangsette en StartOff-konkurranse!

Har din startup et prosjektforslag kan det meldes inn via denne siden.

Hvilke offentlige prosjekter ser StartOFF etter?

Sirkulære prosjekter tar utgangspunkt i behov for mer ombruk og økt levetid på produkter og materialer og kan handle om for eksempel delingsløsninger innen transport, sensorteknologi for å effektivisere avfallshåndtering, digitale plattformer for økt ombruk av byggematerialer, møbler eller andre ting.

Alle StartOff-prosjekter skal ha utgangspunkt i innovasjonsbehov i det offentlige (feks. en kommune) og problemstillinger som startups ser kommersielt potensiale i. 

Hva er sirkulærøkonomi?

Sirkulær økonomi handler om å gå fra lineærøkonomiens bruk og kast-system til et system for optimal bruk og gjenbruk. Slik begrenses uttak av knappe råvarer og generering av avfall. Produktdesign for lang levetid, mulighet for oppgradering, og fokus på gjenvinnbare materialer er blant metodene som sørger for dette. I tiden fremover vil økt satsing på sirkularitet ivareta menneskelige behov med minimal påvirkning på miljøet. For bedriftene og nasjonene som ligger i tet med denne omstillingen vil økt grønn konkurransekraft være et resultat.

StartOFF var en av mange deltakere på Startup Extreme i Hemsedal tidligere i år. Les mer om arrangementet her.

Offentlige oppdragsgivere kan lese mer om StartOFF her.

Skroll til toppen