Geilo informasjonssenter

Etablerer kontorplass i alle kommuner

Hallingdal Næringshage skal bli mer tilgjengelig i hele Hallingdal, nå med kontor i alle kommuner.

– Målet er å bli mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i hele Hallingdal, sier Stian Bogar, daglig leder i Hallingdal Næringshage. I fjor blei nhage.no re-lansert som en digital informasjonskanal for næringsrelatert innhold. Selv om mye i dag blir løst digitalt ser en likevel på fysiske kontaktpunkt som viktig.

– Det er ofte lettere å ta kontakt når en kjenner bedre til hverandre, sier Bogar. For næringshagen er kontakt med private og offentlige virksomheter avgjørende. Det er deres behov som er det sentrale for næringshagen. De som ønsker en utviklingspartner med stort nettverk, utstrakt samarbeid og god oversikt over verkemiddelapparatet har nå gode muligheter til å få det.

Foto av ansatt i Hallingdal Næringshage
Daglig leder Stian Bogar.

Les mer om hva Hallingdal næringshage jobba med i 2020 her.

Fra ett hovedkontor, til flere noder

Lenge var næringshagen bare representert på kontor på Gol. Over tid har det vært jobba strategisk med å gjøre næringshagen til en tilgjengelig ressurs for virksomheter i alle deler av Hallingdal, også gjennom å vere fysisk representert. Dette var ikke mulig i 2017, ettersom næringshagen på det tidspunktet bare hadde ett årsverk. I dag er fem årsverk knyttet til næringshagen. Nå er det også inngått leieavtaler med spennende kontormiljø i alle kommuner, selv om det ikke vil være faste kontortider.

– Vi skal være mest mulig ute hos bedriftene eller i arbeid med utviklingsprosjekter, men gjennom de mange nodene skal det være lettere å treffe oss, sier Bogar.

Her kan du møte næringshagen:

Hallingdal Næringshage med kontor på Hemsedal veksthus
Bildetekst: Christin Almestrand vil blant annet være å treffe på kontorsted Hemsedal Veksthus.

Nye tider

Hallingdal Næringshage blei etablert i 1998 som en av landets første næringshager. I dag er det nærmere 40 slike innovasjonsmiljø rundt om i hele landet. Mandatet er å støtte små og mellomstore bedrifter til vekst og utvikling i distriktene.

Utgangspunktet for Hallingdal Næringshage var miljøet som var bygd opp rundt det som i dag heter DBC-senteret på Gol. Thorbjørn Rustberggard var sentral med å få dette på plass. I dag er det nevøen Per Rustberggard som har overtatt som huseier. Næringshagen er i dag en av flere leigetakere på DBC-senteret, på samme måte som næringshagen også er leietaker ved de andre kontorstedene.

Ønsker du å treffe oss? Ta gjerne også kontakt her.

Skroll til toppen